Consells de barri per garantir els serveis públics a tots els veïns i veïnes

Tots els veïns del Vendrell han de tenir accés als serveis públics i municipals en igualtat de condicions. Al municipi hi ha nuclis de població, com les platges o algunes urbanitzacions, que han estat històricament desatesos en temes com l’educació, els equipaments o els transports. Per la candidatura de Som poble-ERC es tracta de resoldre els greuges que pateixen aquestes poblacions, però sobretot de posar en marxa mecanismes de participació, com els Consells de barri, per detectar les necessitats específiques de cada zona i canalitzar la resposta adient, sigui la competència municipal o d’altres administracions.

A més de la necessitat de connectar correctament amb transport públic tot el municipi, garantir la neteja viaria o la recollida de residus, un exemple d’aquests problemes específics són les reiterades inundacions de les poblacions de les platges quan es produeixen precipitacions importants. S’haurà d’estudiar i executar un pla específic, però d’entrada cal millorar la xarxa de sanejament i pluvials. En aquests àmbits l’Ajuntament, amb la participació dels veïns, ha de recuperar el temps perdut.

La convivència estacional amb el turisme i l’abundància de segones residències, així com espais naturals a recuperar i protegir, com les Madrigueres o la reserva marina de Masia Blanca, són situacions específiques de les poblacions de les platges que cal tractar conjuntament si es vol evitar que esdevinguin conflictives.

Un model de turisme local i sostenible

Som poble-ERC aposta per un canvi de model turístic, respectuós amb els límits paisatgístics de l’entorn, no extractiu ni estacional. Es tracte d’impulsar el turisme local centrat en el patrimoni natural, cultural i gastronòmic i aconseguir la Certificació Biosphere com a destí turístic sostenible. Un primer pas és fomentar el coneixement del municipi tant en els centres d’ensenyament, com pels visitants i la població en general (itineraris, plafons informatius, treballs de recerca, etc.) i planificar activitats com les immersions a Masia Blanca, un servei de guiatges per espais naturals, etc.
La candidatura creu que un turisme de qualitat durant tot l’any és millor que un turisme massificat durant els pocs mesos d’estiu. Però de nou planteja que el model ha de definir-se amb la participació de tots els agents implicats, administració, veïns i veïnes, hotelers i restauradors, grups ecologistes, etc en un Consell Assessor de Turisme de nova creació que, entre altres coses analitzi temes com la taxa turística i la taxa ecològica.
_________________________

Comment(1)

  1. REPLY
    Montse Miquel says

    El passeig és ple d sorra, hi ha façana d cases q cauen, quant plou no saps per ha hon passar.
    També crec q falta informació sobre reunions amb ajuntament per exposar problemes.
    Esperem q diumenge sigui un molt bon dia.

Post a comment