Valoració del debat sobre les Ordenances Fiscals. Ple Ordinari del 21 d’octubre de 2019.

Aquest passat dilluns, el Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar les Ordenances fiscals de l’any 2020, que certifiquen una pujada de la taxa de la brossa del 10%.

En primer lloc, des de Som PobleERC s’ha defensat la necessitat de debatre les ordenances fiscals de manera individualitzada, per tal de facilitar l’assoliment d’acords en determinats punts. Aquest govern, però, ha heretat la manera de fer de mandats anteriors, presentant les ordenances en bloc i, per tant, furtant a la ciutadania i a l’oposició la possibilitat de generar un debat polític en profunditat i assolir punts d’acord.

El tarannà despòtic i la manca de voluntat de diàleg per part del govern, ens ha conduït cap a una important pujada de la taxa de la brossa, un fet que és encara més greu si tenim en compte l’escassa qualitat en la prestació d’aquest servei, el mal estat i mala distribució dels contenidors, l’ús de maquinària antiquada, sorollosa i ineficient, etc. Especialment greu als barris de Coma-Ruga, el Francàs i a les urbanitzacions del municipi. El mateix Sr. Santos, regidor del PSC, va reconèixer que la prestació d’aquest servei era ineficient.

Des de la coalició entenem que la mesura respon únicament a un afany recaptatori que és del tot inapropiat en l’actual situació social i econòmica de la majoria de vendrellencs i vendrellenques, ja que únicament contribueix a carregar més l’economia familiar.

Per altra banda, la pujada de la taxa de la recollida de la brossa s’anunciava el mateix dia que el nomenament de Víctor Pérez, exregidor de Ciutadans, com a càrrec de confiança. Aquest fet ens ha de fer recordar que l’interventor municipal ja va advertir que la proposta de sous i càrrecs de confiança de l’actual govern era insostenible, i que seria necessari pujar els impostos per a pagar els seus sous. Dit i fet.

Per altra banda, lamentem que el govern municipal rebutgés, durant el ple del passat 21 d’octubre, les esmenes a les ordenances fiscals proposades per Som Poble – ERC, unes esmenes encarades no només encarades a garantir la recaptació municipal, sinó també destinades a ser eines de transformació del Vendrell, en clau de justícia social, transició ecològica i foment de l’economia responsable.

Per últim, valorem positivament la recàrrega de l’IBI de fins al 50% que s’aplicarà als grans tenidors de pisos buits, com a mesura per a incentivar la incorporació d’aquests habitatges al parc de lloguer social. Tot i això, entenem que aquesta és una mesura insuficient i poc planificada, que pot esdevenir poc efectiva si no s’emmarca en un Pla municipal d’habitatge que desenvolupi totes les mesures i protocols que ha d’aplicar l’Ajuntament en el cas de detecció d’habitatges buits.  

Des de Som Poble ERC continuarem treballant per la construcció d’un municipi més just socialment, més equitatiu econòmicament, democràtic i al servei de les persones.

Post a comment