Som Poble-ERC proposa invertir els 400.000 euros de romanent del 2020 en inversions en sectors estratègics per reactivar El Vendrell

Fa uns dies s’anunciava des del govern que   l’exercici pressupostari del 2020 es tancava finalment amb un romanent de 400.000 euros. Aquest fet contrasta amb l’apujada d’impostos i taxes que va portar el govern fa tot just 7 mesos, en plena pandèmia i amb la justificació que, si no s’apujaven, no es podrien garantir i es posaven en perill els serveis públics. 

En estar suspesa la regla de la despesa, aquest romanent no cal destinar-los a eixugar deute i poden destinar-se a inversions. I aprofitant l’avinentesa, a aquesta quantitat s’hi podrien afegir els 100.000 euros que el pressupost del 2021 preveu per a càrrecs de confiança no creats. 

Des de Som Poble-ERC entenem que aquests 500.000 euros cal invertir-los en sectors claus que permetin impulsar mesures per a la reactivació econòmica i social del municipi, com les acordades per tots els grups municipals en el Reactivem El Vendrell i que no s’estan executant, així com d’altres reivindicacions que cal abordar, com les demandades aquests dies pels treballadors i treballadores de l’Ajuntament. Moltes d’aquestes mesures ja les vam posar sobre la taula en la negociació fallida pels pressupostos amb el PSC, que no va voler acordar-les. 

Més concretament, les àrees on proposem invertir aquest romanent serien:

1/ AJUDES DIRECTES PER LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

És urgent i imprescindible reactivar l’economia i l’ocupació, per això proposem crear una línia d’ajuts directes de 100.000 euros per les empreses que contractin persones del municipi, per l’inici d’activitat de nous autònoms i l’impuls d’iniciatives emmarcades dins l’economia social i solidària i el cooperativisme: 

2/ REDACCIÓ DEL PLA LOCAL D’HABITATGE

Amb 1.000 habitatges buits en mans de grans tenidors i una gran demanda d’habitatge social i per l’emancipació de joves, és imprescindible disposar, per una bona definició de les polítiques públiques, d’un Pla local d’habitatge, amb un cost estimat de 45.000 euros

3/ PLA PER INSTAL·LACIÓ D’ ENERGIES RENOVABLES EN EDIFICIS PÚBLICS

En plena emergència climàtica i energètica, l’Ajuntament del Vendrell ha de donar exemple i actuar decididament aprofitant els edificis municipals per ubicar-hi instal·lacions de producció d’energia renovable. I per fer-ho plantegem redactar un estudi que en determini les possibilitats d’implantar-les. Una inversió que comporta un estalvi i un retorn econòmic des del primer dia de funcionament: 15.000 euros.

4/ EDUCACIÓ I AJUDES TRANSPORT ESTUDIANTS UNIVERSITARIS

L’educació és una de les prioritats essencials. Proposem invertir 100.000 euros: per reforçar el Pla Educatiu d’Entorn, especialment en la línia de garantir la igualtat d’oportunitats en les activitats extraescolars; per allargar el contracte dels educadors de carrer que finalitza aviat i no tenen garantida la continuïtat; i per crear una línia d’ajuts pels estudiants de post-obligatori que hagin de desplaçar-se fora del municipi.

5/ IMPULS AL 1er SECTOR

El primer sector és estratègic per garantir la sobirania alimentària, la preservació del territori i abastir-nos d’aliments saludables i de proximitat. 40.000 euros per fer una diagnosi de la situació en el municipi, establir un pla per implantar una xarxa d’horts urbans ecològics i comunitaris i impulsar els menjadors col·lectius ecològics amb productes de proximitat i sostenibles

6/ DEMANDES LABORALS TREBALLADORS PUBLICS

Els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament acumulen anys de demandes acordades que no acaben de ser ateses. És de justícia resoldre aquestes reivindicacions i complir amb els acords signats. Per això proposem una partida de 200.000 euros per començar a revertir aquesta situació.

Grup municipal Som Poble-ERC

 

Import

Ajudes directes creació llocs de treball

100.000 €

Redacció Pla local d’habitatge

45.000 €

Estudi per implementar energies renovables als edificis públics

15.000 €

Impuls al primer sector, horts urbans i  menjadors ecològics

40.000 €

Increment partida en educació: educadors de carrer, pla educatiu entorn, ajuts  transport estudiants post-obligatori

100.000 €

Demandes treballadores públiques

200.000 €

 

500.000 €

Post a comment