Nou model econòmic per al Vendrell

Volem una vila activa, i per això dinamitzarem l’economia local donant suport als sectors emergents, el comerç, la restauració i el turisme sostenible, amb un objectiu clar: generar ocupació per a les persones.

L’economia ha de ser l’aliment del benestar de la gent, i per això necessitem facilitar el màxim possible l’activitat dels autònoms i incentivar les iniciatives dels emprenedors.

Aquests col·lectius han de tenir el suport de l’administració municipal en dues qüestions essencials:

– En primer lloc, per realitzar gestions administratives i tràmits burocràtics de manera ràpida i fàcil.
– D’altra banda, cal establir incentius econòmics i fiscals per a l’obertura de nous negocis.
Ens proposem abordar aquest àmbit des d’una perspectiva local i comarcal, treballant en xarxa, amb complicitats i buscant els desenvolupaments complementaris. I donar suport a les iniciatives locals en noves tecnologies, digitalització i productes culturals.

Volem destacar avui 10 mesures concretes que farem:

1. Crearem l’Oficina de suport als autònoms i emprenedors, amb un servei d’assessorament, amb un programa d’acompanyament i amb la unificació i l’agilització dels tràmits administratius que afecten tota la seva activitat.
2. Fomentarem i impulsarem l’economia local, l’economia social i solidària i el cooperativisme.
3. Establir incentius econòmics per a l’obertura de nous negocis.
4. Adoptarem mesures econòmiques, d’assessorament i fiscals per
incentivar l’ocupació en sectors estratègics com la rehabilitació d’habitatges, la transformació energètica, la digitalització i l’atenció a les persones.
5. Suport i foment del sector primari, potenciant els productes de proximitat i agroecològics i dinamitzant el banc de terres per afavorir el relleu generacional i mantenir el paisatge agrari.
6. Establirem un model turístic diversificat i desestacionalitzat, que serveixi per protegir i projectar el nostre patrimoni cultural, natural i
arquitectònic.
7. Creació d’un Consell Assessor de Turisme, que participi en el disseny del model turístic, identifiqui les necessitats del sector i se l’escolti abans de decidir com invertir els recursos públics.
8. Farem un replantejament integral de la Fira de Santa Teresa i desenvoluparem fires alternatives al llarg de l’any.
9. Crearem una imatge de marca atractiva i diferencial del Vendrell sobre la base del gran potencial de la nostra vila: cultura i festa, educació i esport, i comerç i turisme.

I finalment,
10.Impulsarem una aliança amb la resta de municipis de la comarca per protegir el sol agrícola i per un millor aprofitament dels polígons ja existents amb l’objectiu de fomentar l’establiment d’empreses de valor afegit que creïn llocs de treballs de qualitat.

Què hem de canviar?

L’Ajuntament del Vendrell no ha tingut en els darrers anys una política activa en matèria de revitalització del teixit comercial i de la restauració de la nostra vila i ha adoptat mesures que l’ha perjudicat encara més, com per exemple l’eliminació de places d’aparcament.

Des de l’ajuntament hem de fer una política integral i coordinada per fomentar el comerç i la restauració del Vendrell.

Hem de superar la deixadesa que ha provocat la deslocalització industrial dels darrers anys i hem de treballar activament en el desenvolupament de tot el potencial del nostre territori, incloent-hi el sector primari.

Alhora que hem de generar sentiment de pertinença, l’àmbit turístic necessita trets que ens identifiquin, com una imatge de marca atractiva i diferencial.

Post a comment