Un ajuntament proper, al servei de la ciutadania

L’Ajuntament ha d’estar al servei de la ciutadania, facilitar la vida en comú i solucionar els problemes de les persones. Mai ha de resultar un obstacle o generar traves a la iniciativa ciutadana. Per això cal agilitar l’administració municipal, digitalitzar-la i desburocratitzar-la. En definitiva fer-la el màxim de funcional, eficaç i eficient possible. Però també oberta, transparent, participativa i propera a la ciutadania.

Per complir amb aquests objectius cal personalitzar l’atenció al ciutadà, de manera que se senti acompanyat a l’hora de fer gestions i tràmits. En aquest sentit, convé que l’Ajuntament tingui figures de referència professional que serveixin d’enllaç entre la ciutadania, la societat civil i l’administració, per fer que l’Ajuntament faciliti la vida a la gent, i no a l’inrevés.

Aquest principi d’atenció personalitzada s’ha d’aplicar tant a les persones, individualment, com als diferents col·lectius, entitats o sectors, de manera que tothom tingui un espai de referència dins l’organització municipal.

Algunes de les mesures concretes en aquesta àmbit són:

– Reforçament del SAC amb l’objectiu que actuï com a pont entre la ciutadania i l’administració pública, amb funcions com assessorar, facilitar els tràmits, identificar recursos o impulsar la participació ciutadana.

– Reducció del temps de resposta a les peticions i permisos sol·licitats a l’ajuntament a través d’una revisió dels processos interns i del reforçament i reorganització dels recursos humans i materials.

– Creació de l’oficina mòbil del Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC Mòbil).
– Oficina de suport als autònoms i emprenedors.
– Oficina de suport a les entitats i associacions del municipi.

Què hem de canviar?

Una de les queixes recurrents dels veïns recollides en els últims mesos és que l’Ajuntament no dona resposta a les seves peticions i que els tràmits municipals són feixucs i difícils de gestionar. Si volem una vila activa i dinàmica la ciutadania ha de trobar en l’Ajuntament un aliat i no una barrera a les seves iniciatives.

Cal revisar la cultura corporativa, reforçant la formació dels professionals i millorant el servei públic amb protocols àgils dissenyats per facilitar els tràmits i amb una administració que aprofita la tecnologia per guanyar eficiència.

Post a comment