Som Poble-ERC vol invertir un milió d’euros en habitatge i incrementar un 150% l’IBI als pisos buits de grans tenidors

El grup municipal de Som Poble-ERC ha presentat a l’Ajuntament una proposta de resolució per fer front a la greu crisi d’habitatge que viu el municipi. Som Poble-ERC insisteix en la necessitat d’elaborar un Pla local d’habitatge, tal com va fer sense èxit en l’anterior mandat, i denuncia que el Vendrell és dels municipis de més de 20.000 habitants que menys  en habitatge al Penedès i el Camp de Tarragona.

Al Vendrell hi ha 3.399 habitatges buits, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Al mateix temps hi ha 300 sol·licituds per accedir a habitatges de protecció oficial i 524 per accedir a pisos de la borsa d’habitatge que no troben resposta. La raó és que de pisos de protecció oficial no n’hi ha disponibles, perquè des de 2008 no s’ha construït cap, i que els escassos 47 pisos de la borsa d’habitatge estan tots ocupats.

La situació és més greu perquè un terç dels habitatges del municipi no són de residents permanents: 1.742 amb poc ús i 5.305 d’ús
esporàdic. Es tracta de segones residències i pisos turístics que
provoquen l’augment dels preus de lloguer i dificulten l’accés a
l’habitatge. Per això s’ha declarat el Vendrell com zona de mercat
residencial tensionat i el Pla territorial d’habitatge que tramita la Generalitat proposa promoure un mínim de 1.247 habitatges nous destinats a polítiques socials.

Tot i aquesta greu situació el Vendrell és dels municipis que menys
inverteix en habitatge en comparació amb poblacions similars, la
meitat que Sant Pere de Ribes o Igualada, quatre cops menys que
Vilafranca o sis cops menys que Vilanova i la Geltrú (vegeu quadre
adjunt). Pel govern del PSC això no ha estat una prioritat.

Per revertir aquesta greu situació el grup municipal de Som Poble –
ERC proposa al Ple les següents mesures:

– Incrementar la partida dedicada a polítiques d’habitatge
fins a 1 milió d’euros en el pressupost de 2025 per situar-nos
en la mitjana dels municipis similars del nostre entorn (ara
és d’uns 222.000 €)

– Elaborar durant el 2024 el Pla local d’habitatge com full de
ruta per potenciar les polítiques d’habitatge social al
municipi

– Crear l’oficina local d’habitatge, incorporant l’actual borsa
d’habitatge, augmentant el personal i centralitzant totes les
accions en aquest àmbit

– Incrementar el recàrrec de l’IBI als grans tenidors fins al 150%
en els casos que preveu la nova llei estatal 12/2023, de 24 de
maig, pel dret a l’habitatge.

– Mesures per incrementar l’habitatge social:

o Establir mesures de regulació dels habitatges d’ús
turístics per evitar que acabin tensant i dificultant
encara més l’accés a l’habitatge
o Destinar el 30% de les noves promocions a habitatge
de protecció oficial
o Ajuts i bonificació de l’IBI per a la rehabilitació
d’habitatges de petits propietaris que s’incorporin a la
borsa d’habitatge
o Foment de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús,
la masoveria urbana, o l’habitatge compartit
o Establir mecanismes per garantir l’accés a l’habitatge
per a persones amb diversitat funcional i malaltia
mental.
o Elaboració de plans específics per facilitar l’accés a
l’habitatge a les persones joves i a la gent gran.

Finalment, proposen donar suport als veïns dels blocs de la Caixa
amenaçats de desnonament. Es tracta de l’última promoció pública
de protecció oficial realitzada al Vendrell i s’està fent fora els veïns
que acaben contracte per posar els pisos en venda.

Post a comment