Proposta de Som poble-ERC per activar el projecte de camins escolar segurs al Vendrell

En el proper ple el grup municipal de Som poble – ERC El Vendrell presentem una proposta per activar i actualitzar un projecte sobre els camins escolar segurs.

Els camins escolars són itineraris segurs mitjançant la senyalització de les principals rutes d’accés als centres educatius perquè els nens i nenes puguin anar sols a l’escola, fomentant l’activitat física i l’autonomia personal. Els camins escolars contribueixen també a recuperar l’espai públic com a lloc de relació, de joc, d’aprenentatge, d’experiència i de convivència, amb la implicació i col·laboració de la resta d’usuaris de la via pública.

Després de fer un estudi amb participació ciutadana sobre els camins escolars més utilitzats durant el curs 2017-2018, no és fins l’any 2022 que sota el nom de pressupostos participatius, des del Pla Educatiu de l’Entorn s’informa de que pels pressupostos del 2023 es preveu incloure el Camí escolar segur entre els centres escolars Els Secallets i Pla de Mar de Coma-ruga, amb un pressupost de 80.000 euros. Actualment encara no s’ha dut a terme cap acció.

Tot i que existeix una fervent necessitat d’actualitzar i fer realitat el Projecte de camins escolars segurs, ja que la realitat de fa 7 anys a ençà ha sofert alguns canvis, hi ha feina per fer com la de senyalitzar degudament els camins escolars i concienciar a les famílies, infants i joves amb programes de formació, per aquests motius és essencial que la comunitat educativa formi part d’aquesta actualització.

Per tot l’exposat anteriorment, el grup municipal de Som Poble – ERC – AM, proposa al Ple de l’Ajuntament del Vendrell l’adopció dels següents acords:

1. El compromís de reprendre el treballs necessaris per actualitzar el projecte de camins escolars segurs i implementar-lo en aquest mandat.

2. Introduir la formació a les AFA sobre camins escolars segurs per tal de que valorin la possibilitat de treballar amb aquest projecte i ser corresponsables en la dinàmica de reduir en número de cotxes a les portes de les escoles.

3. Compartir les conclusions de l’actualització d’aquest estudi amb els grups municipals, els agents socials com les AFA, les associacions de veïns i les associacions de comerciants, per tal que la proposta tècnica compti amb el màxim consens.

4. El govern municipal del Vendrell haurà d’informar en el termini de tres mesos al Ple de l’ajuntament sobre les decisions adoptades i les actuacions desenvolupades per donar compliment a la present resolució.

Post a comment