Som Poble-ERC vol crear un parc d’horts socials i ecològics al Tancat del Galan

La candidatura posa èmfasi en la necessitat de potenciar la sostenibilitat ambiental i la sobirania alimentària al municipi.

Som Poble-ERC aposta per la creació d’un parc comestible d’horts socials i ecològics al Tancat del Galan. La proposta es consolida com una bona mostra de les línies estratègiques del seu programa polític per a aquestes eleccions municipals, responent a un criteri prioritari: la necessitat d’invertir en tot allò que generi un important retorn social i ambiental.

Sostenibilitat ambiental, sobirania alimentària, dinamització comunitària… són alguns dels aspectes que posa en valor la candidatura després d’haver redactat el projecte a partir dels debats celebrats en les diferents fases d’elaboració col·lectiva del programa electoral.

Dos espais, dos objectius

La zona, que estaria gestionada per una cooperativa, és prou gran (prop de 4 ha) com per acollir més d’un centenar de parcel·les que s’assignarien a partir dels criteris que s’establissin des de Serveis Socials o mitjançant un sorteig públic per a la resta de sol·licitants. El parc municipal d’horts socials i ecològics estaria dividit en dos espais amb una doble finalitat:

D’una banda, un hort municipal que proporcioni hortalisses ecològiques i de proximitat a menjadors escolars i socials, a la residència d’avis i al centre de dia, garantint una alimentació saludable de qualitat a l’abast de tothom.

D’altra banda, hi hauria parcel·les reservades per a jubilats, persones amb dificultats socioeconòmiques, entitats… i per a totes aquelles que vulguin gaudir dels beneficis de cultivar un hort.

Beneficis socials i ambientals per al municipi

En definitiva, Som Poble-ERC defensa la creació d’un espai polivalent que recupera un espai públic desaprofitat amb un elevat benefici social i ambiental que serveixi com a promoció de bones pràctiques sostenibles en l’ús d’energies renovables, l’estalvi d’aigua, l’agricultura ecològica, el reciclatge de les restes vegetals i tècniques de bioconstrucció. A més, amb un elevat interès educatiu i divulgatiu davant dels reptes que el canvi climàtic i l’esgotament de recursos ens plantegen.

La candidatura defensa aquest projecte amb vistes a un horitzó proper on, a partir d’aquesta iniciativa, puguin construir-se nous horts urbans a altres zones del municipi.

ANNEX: Creació i gestió de l’hort urbà segons Som Poble-ERC

L’espai estaria gestionat per una cooperativa que conrearia i distribuiria els productes de l’hort productiu municipal en els diferents centres, i crearia xarxes i sinergies amb d’altres productors locals. Així mateix s’encarregaria del manteniment i la dinamització del conjunt del Parc, assessorant i formant als hortolans de les parcel·les i oferint activitats formatives al conjunt de la població, com per exemple tallers d’horticultura ecològica urbana, de compostatge casolà per aprendre a reciclar les restes de menjar i del jardí o sobre el funcionament de les energies renovables i les tècniques de bioconstrucció.

Per la gestió de l’espai caldria habilitar un equipament adequat per guardar les eines, espais de reunió i trobada, serveis etc. I que podria obtenir-se rehabilitant l’antiga construcció existent, actualment en mal estat, o amb la construcció d’un nou espai amb tècniques de bioconstrucció amb materials sostenibles i dotat de fonts d’energia renovables.

El projecte el proposem realitzar en una zona d’antics conreus abandonats que segons el planejament urbanístic vigent estan qualificats de zona verda i parcs i jardins urbans. Té una extensió d’unes 4 ha de les quals 2 són de terreny pràcticament pla i ben orientat, perfectament aptes pel conreu hortícola. La resta són camps de garrofers que servirien com a zona de lleure i estada a l’aire lliure.

Aquest espai està situat entre els Carrers Occitània i el Camí de Roda, al costat de l’escola Marta Mata i la zona esportiva municipal. Cal destacar la seva situació estratègica, a tocar del nucli urbà i amb 7 centres d’ensenyament i el Casal d’avis del Tancat ben a prop, esdevenint un recurs educatiu molt potent a l’abast de bona part dels alumnes del municipi. Així mateix el Parc d’horts seria una continuïtat del parc de la Rambla Cañas i de la zona verda prevista a continuació pel darrera l’Escola Marta Mata.

El Vendrell, a 2 de maig de 2019

Post a comment