La candidatura Som Poble-ERC potenciarà l’Escola Municipal de Música Pau Casals (EMMPAC) per a que tothom tingui accés a l’educació musical

Una escola pública de luxe només per uns pocs

Al Vendrell disposem d’un equipament modern, finançat amb recursos públics, que disposa d’unes instal·lacions magnífiques i bons professionals que realitzen una tasca excel·lent en l’ensenyament de la música. Malgrat això, no tothom hi té accés. Els 335 alumnes de l’escola representen el 0’9% de la població, molt lluny de l’1,5% de la mitjana europea i de molts pobles de Catalunya que tenen escola de música municipal. A Igualada, per exemple, amb una població i una situació socioeconòmica molt similars al Vendrell, el seva escola dona servei a 700 alumnes.

Quins són els motius?

Els preus que paguen els usuaris són massa elevats, fet que impedeix que moltes famílies no s’ho puguin permetre. A més, no hi ha establert cap sistema de beques o tarifes socials que garanteixin que qualsevol persona, independentment dels seus recursos, pugui accedir a l’ensenyament musical. A més, el nombre de places ofertes és molt limitat per la població potencial a qui va dirigida.

Què proposem?

Democratitzar la pràctica i l’educació musical. Tothom que ho desitgi, sigui quina sigui la seva situació econòmica, ha de poder accedir a l’educació musical finançada amb recursos públics. Quan parlem de justícia social, ens referim a això.

Com ho farem?

 

  • Amb el Programa “Un Infant, Un Instrument” que dota els centres escolars d’instruments per fer una petita orquestra en la que tots els alumnes d’una classe en poden tocar un. L’activitat es desenvolupa en les hores de classe i amb el mestre de música de la pròpia escola. L’Ajuntament oferiria els instruments i l’acompanyament inicial amb docents de l’Escola Municipal de Música. Aquest programa es desenvolupa amb èxit en molts països europeus, moltes escoles catalanes i algunes del Baix Penedès.
  • Abaixant els preus públics de l’EMMPAC per facilitar que més famílies hi puguin accedir. Així s’aconsegueix incrementar el nombre d’alumnes i de retruc els ingressos.
  • Amb un sistema de beques i tarifes socials potent que faci que cap persona es quedi sense plaça per motius econòmics.
  • Fent un esforç en l’eficiència de la gestió de l’escola.

 

Alhora, amb aquestes mesures aconseguirem fer aflorar el talent. Quants més alumnes gaudeixin de la pràctica musical més possibilitats de descobrir aquells que mostren unes habilitats especials. Més quantitat equival a més qualitat ja que permet fer formacions musicals més nombroses, incrementar la diversitat instrumental o ampliar els estils musicals.

Amb tot plegat volem projectar l’EMMPAC cap a la comarca, volem liderar l’educació musical al Baix Penedès i cooperar amb la resta d’escoles de música i iniciatives musicals existents, fent que l’Escola Municipal de Música del Vendrell esdevingui un referent a nivell de Catalunya.

Un edifici construït sobre un munt d’irregularitats i sobrecostos elevats

El desequilibri entre els cost de l’escola i el seu benefici social s’incrementa si es té en compte les diverses irregularitats detectades durant el procés de construcció i explotació de les instal·lacions i el seu cost total.

L’any 2006 l’Ajuntament va adjudicar a Vicsan Torrembarra S.A. la construcció de l’escola per un import de 4,6 M€ (IVA exclòs), amb un termini d’execució de 30 anys i un cost total, inclosos els interessos i el manteniment, de 9,9 M€. El 2009 es va modificar el contracte per incloure treballs i equipaments no previstos en el contracte inicial, fet que va incrementar l’import fins a 6,4 M€, el termini d’execució a 35 anys i el cost total en 44,5 M€. Des del punt de vista formal, es va comprovar que a l’expedient de modificació de l’any 2009 es van ometre dos tràmits essencials: no hi constava cap informe de l’interventor municipal, ni tampoc es va demanar informe a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Davant d’aquesta situació el Ple de l’Ajuntament va anul·lar aquesta modificació de contracte el març del 2015. Anulació que està pendent de resolució dels recursos presentats i del pagament de les indemnitzacions corresponents. Per aquest motiu al pressupost del 2019 hi consta una partida reservada de 2 M€ per fer-hi front. Aquest import prové del cànon obtingut de la privatització de la gestió de l’aigua adjudicada a Aqualia.

Estem convençuts que el propi mestre Pau Casals lluitaria perquè la nostra escola, la seva escola, fos una escola de qualitat per a tots els vendrellencs i penedesencs, sense cap mena d’exclusió. Treballarem amb tota la comunitat educativa per a que aquest somni algun dia es pugui fer realitat.

SOM POBLE-ERC

El Vendrell, 9 de maig de 2019

Post a comment