Som Poble-ERC insisteix en que l’esquarterament del territori per les grans infraestructures obliga a preservar els espais naturals

Per la candidatura unitària de Som poble-ERC la intensa urbanització dels darrers anys i l’esquarterament del territori per les grans infraestructures obliga a prestar major atenció a la protecció i conservació de la riquesa natural existent.

Entre altres coses es proposa desenvolupar el Pla Especial de Protecció de les Madrigueres i continuar amb el projecte de naturalització de l’espai amb la construcció d’un pont sobre la Riera de la Bisbal i el trasllat cap a l’interior de la carretera que travessa la zona protegida. També proposa crear un consorci amb la Generalitat, Albinyana, Bonastre i Roda de Barà per la protecció del Massís de Bonastre i fer amb el mateix amb Bellvei i Calafell per les muntanyes del litoral. Altres bens a protegir i millorar són les rieres i torrents del municipi i desenvolupar un Pla Especial de protecció i gestió del paisatge agrari i del patrimoni rural (barraques i marges de pedra seca, etc.).

La política de preservació dels espais naturals, com la resta de propostes de la candidatura Som Poble-ERC, es planteja a partir de la col·laboració entre administracions, però en especials amb la participació dels veïns i les entitats ecologistes. Al respecte consideren important recordar l’important feina del GEVEN en la recuperació de l’espai de les Madrigueres.

Finalment Som Poble-ERC destaca l’estreta interrelació i dependència entre les polítiques urbanístiques, econòmiques i de gestió del territori. El model turístic, el model de protecció i gestió dels espais naturals i la planificació dels serveis i la gestió urbanística dels nuclis de població de les platges han de ser coherents i sostenibles i no una col·lecció de propostes desconnectades unes d’altres. Aquesta és la visió que guia el programa de govern proposat per la candidatura unitària d’esquerres de Som Poble-ERC.
_________________________________

Post a comment