Som Poble-ERC presenta una proposta de resolució al Ple Ordinari d’abril per cancel·lar el contracte de gestió de les piscines municipals amb Aqualia

El grup municipal de Som Poble-ERC a l’Ajuntament del Vendrell, presentarà al Ple Ordinari del mes abril que es celebrarà el proper dilluns, una proposta de resolució per cancel·lar el contracte de la gestió de les piscines amb Aqualia.

Podeu descarregar la proposta de resolució aquí.

Aquest contracte que es va iniciar fa 10 anys, amb un valor total de 24,5 Milions €, suposa un cost per l’Ajuntament de 1,4 Milions € anuals. Segons diversos informes jurídics, tant de l’interventor municipal, de l’advocació de l’Estat, de la Sindicatura de Comptes e inclús el Jutjat de 1era. Instància del Contenciós-Administratiu, aquest contracte s’hauria de cancel·lar, al haver superat amb escreix els anys que permet la llei per un contracte d’aquestes característiques.

Per aquest motiu i davant les incidències jurídiques, ERC ja va presentar una moció l’any 2017 demanant una auditoria tant de la part jurídica com econòmica. Per desgràcia, el Govern del Sr. Carnicer, segons ens consta, només va contractar una auditoria econòmica que es va entregar a l’abril del 2018 (ja fa 2 anys), on determina que la gestió d’Aqualia era ineficient i que existien certes despeses que superaven el preu de mercat.

Podeu descarregar l’auditoria aquí.

Aquesta auditoria, que tant el govern del Sr. Carnicer com el del Sr. Kenneth Martínez, van amagar tant a l’opinió pública com als grups de l’oposició, determina que la gestió d’Aqualia representa per les arques municipals un sobrecost de 400.000 € i presenta una proposta de gestió directa de les piscines per part de l’Ajuntament, que permetria estalviar aquesta quantitat.

Per tant, tant des del punt de vista jurídic com econòmic, el nostre grup municipal considera que s’ha de donar per cancel·lat el contracte amb Aqualia i procedir a l’estudi del millor model per gestionar el servei de la forma més econòmica i eficient.

Post a comment