Per un Ajuntament més participatiu, feminista i digital

Els últims mesos han posat de manifest la necessitat de posar al dia el funcionament de l’Ajuntament del Vendrell, tant pel que fa a les necessitats polítiques, com a les socials i a les funcionals. Fa uns mesos el Ple va aprovar declarar el Vendrell com a Municipi Feminista. Sovint es fa referència en els debats a la necessària transparència, participació ciutadana i les formes de canalitzar-la. Ara, amb la crisi del Covid19, s’han posat en marxa formes telemàtiques de funcionament del Ple i les comissions. Son exemples de temes i formes de funcionament que avui cal incorporar el dia a dia de la vida municipal i que més d’un cop xoquen amb els reglaments i procediments establerts.  

Per aquest motiu el grup municipal de Som Poble – ERC ha presentat una proposta de resolució per debatre en el Ple ordinari de la pròxima setmana per iniciar una revisió en profunditat del ROM (Reglament Orgànic Municipal). Aquesta és la norma que regula el règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans, determina l’articulació dels drets i deures dels membres de la corporació municipal. La proposta és crear una Comissió d’Estudi del ROM formada per un representant de cada grup municipal, la secretària de l’Ajuntament i per dos juristes tècnics. 


La principal funció de la Comissió serà proposar al Ple les modificacions d’aquells aspectes ROM que cal posar al dia, tant pels citats aspectes d’igualtat de gènere, de transparència, de participació ciutadana o de digitalització de l’administració, com de tots aquells que puguin sorgir en el curs dels treballs de la Comissió. 

Poder descarregar la nostra proposta de resolució aquí.

Post a comment