Som Poble – ERC demana la convocatòria del Ple de l’estat de la Vila

Des del grup municipal de Som Poble-ERC hem sol·licitat la convocatòria d’un Ple de l’estat de la vila, que ha de ser un espai de fiscalització i rendició de comptes de la tasca de govern durant aquest any 2020 i del que portem de mandat, però també d’intercanvi d’idees i propostes per a afrontar els reptes complexos d’aquest nou curs polític. 

L’article 14 del ROM estipula que cada any s’ha de celebrar un Ple de l’estat de la vila, amb la finalitat d’avaluar i debatre la situació del municipi. Malgrat això, des de l’any 2014, quan va ser aprovat el ROM, aquest Ple de l’estat de la vila no ha estat convocat ni una sola vegada. Entenem que aquesta és una mancança democràtica i de transparència que els successius governs del municipi han anat arrossegant, i sembla que l’actual govern tampoc ha tingut cap mena d’interès per a corregir. És per aquest motiu, que des de Som Poble-ERC, i atesa la potestat que ens atorga el ROM en representar més d’una quarta part dels regidors de la Corporació, hem sol·licitat la convocatòria extraordinària de la Junta de Portaveus per tal de determinar-ne conjuntament el format, definir el desenvolupament de la sessió i concretar la immediata convocatòria del Pla de l’estat de la vila.

Donada l’excepcionalitat dels moments que estem vivint es fa més necessari que mai oferir aquest exercici de transparència de la tasca institucional al conjunt de la ciutadania. 

Entenem que la rendició de comptes i l’obertura d’espais de debat sobre el projecte de municipi ajuden a la consolidació d’una democràcia plena i oberta, i per això no podem deixar perdre un espai com el que ofereix el Ple de l’estat de la vila. 

Post a comment