Som Poble-ERC reclama l’aturada del Pla Parcial dels Masos Oest i treballar per tenir un nou POUM aquest mandat

El nou POUM, el Pla Territorial  Parcial del Penedès o l’anunciat Pla Director de revisió dels sòls no sostenibles del Camp de Tarragona són eines que permetrien revertir aquest Pla parcial i evitar la pèrdua d’aquest espai natural d’alt valor pel municipi.

En ple mes d’agost ha transcendit l’aprovació inicial del Pla Parcial S14 Masos Oest per la Comissió d’Urbanisme del Penedès. Aprovació inicial que fa aquest organisme perquè l’Ajuntament del Vendrell se’n va rentar les mans i va deixar apartat l’expedient fins que els promotors se’n van cansar i van demanar la subrogació a la Generalitat. Aquest pla parcial comportarà la destrucció de més 48.000 metres quadrats de terreny forestal d’interès natural i paisatgístic per construir 66 habitatges unifamiliars que el Vendrell actualment no necessita.  Exemple d’un urbanisme obsolet i insostenible i pesada herència de l’actual Pla General , que té més de 20 anys de vigència i que és urgent substituir per un nou POUM que estigui en sintonia amb un urbanisme basat en la sostenibilitat, la preservació del territori i que posi la vida de les persones al centre. I en aquest sentit coincidim  plenament i donem suport a les  diferents veus que des de la societat civil (veïns dels Masos, Geven, Xarxa Vendrellenca…)  s’oposen a la urbanització dels Masos Oest i tot el que comporta com a model urbanístic destructor del medi natural i el paisatge.


Però això no acaba aquí, perquè només al voltant dels Masos, i comptant aquest pla parcial, hi ha més de 40 ha de sòl urbà o urbanitzable actualment ocupat per zones boscoses i en menor part agrícoles on s’hi poden arribar a construir més de 700 habitatges, la major part unifamiliars. És a dir, un model urbanístic totalment insostenible que cal revertir. I que en el conjunt del municipi es repeteix, amb prop de 500 ha de terrenys actualment agrícoles i forestals que l’actual Pla classifica com urbanitzables, molts d’ells amb pla parcial ja aprovat i que suposarien més de 7.000 nous habitatges. I tot plegat sumat a les prop de 100 ha de sectors amb els carrers fets, però sense edificar (Botafoc, Tancat del Galan…), on poden construir-se ja prop de 3.000 habitatges.

El PSC porta tres campanyes electorals municipals prometen l’elaboració d’un nou POUM. I malgrat estar al Govern municipal en aquests darrers nou anys, s’ha perdut un temps preciós que hauria permès evitar situacions com aquestes, en que l’Ajuntament del Vendrell perd el control del territori i segueix lligat de mans per un Pla General Urbanístic que diu que vol canviar però no canvia. Tampoc entenem ni compartim la rendició de la regidora d’urbanisme  quan afirma que els Masos Oest ja no té marxa enrere, quan té molts eines a l’abast per recuperar el govern sobre el territori i instar a la Generalitat a aturar la tramitació del pla i replantejar-ne la seva necessitat: la redacció del nou POUM,  del Pla Territorial parcial del Penedès o l’anunciat Pla Director de revisió dels sòls no sostenibles del Camp de Tarragona. Instruments urbanístics, tots ells, que precisament obren les portes a revisar planejaments obsolets, en molts casos en estat de tramitació molt més avançats que l’aprovació inicial dels Masos Oest.

Des de l’inici d’aquest mandat, des de SP-ERC hem traslladat en diverses ocasions al govern la predisposició per treballar conjuntament durant aquests quatre anys per redactar un nou POUM que reverteixi l’actual Pla General i els seus nefastos i caducs plantejaments. Des d’aquí ens reiterem en aquesta voluntat, però el temps passa i no només no veiem resultats sinò que la realitat avança en direcció contrària. La conjuntura actual, a nivell polític i social és favorable per fer un nou planejament a l’alçada del que el Vendrell necessita i la societat demana. No desaprofitem aquesta oportunitat.

Post a comment