Som Poble-ERC dona suport a la implantació del nou model de recollida selectiva de residus al Vendrell

Davant l’anunci de la posada en marxa d’un model de recollida de residus donat a conèixer ahir per l’Ajuntament del Vendrell, des del grup municipal de Som Poble-ERC volem manifestar el següent:

Al Vendrell, i en general a tot el Baix Penedès, no podem esperar més per capgirar la situació actual en que ens situem com un dels territoris on menys residus es reciclen. L’anunciada pujada de les taxes, que gravaran l’abocament i la incineració de residus, i la situació general d’emergència climàtica, obliguen a actuar ja per implementar nous models que permetin avançar cap a la reducció de la producció de residus i la màxima recuperació dels que es generin.

El model porta a porta és un model d’èxit contrastat en nombrosos municipis catalans i de molts països europeus. Model que assoleix uns elevats nivells de recollida selectiva, facilita a la ciutadania la separació i la recollida dels residus a la porta de casa i suposa una millora en l’entorn urbà, en reduir molt la presència de contenidors al carrer.

En el nostre programa electoral, tant de les eleccions municipals del 2019, com de les del 2015, ja portàvem la implantació del model porta a porta per revertir els baixos nivells de reciclatge de residus al Vendrell. Així mateix, mentre la regidora Eva Mata va dur la regidoria de medi ambient van impulsar-se mesures de sensibilització en relació als residus, l’adhesió a l’Estratègia Catalana Residu Zero i la planificació de la recollida porta a porta als comerços.

Per tots aquests motius celebrem la decisió de l’Ajuntament del Vendrell d’apostar per aquest canvi de model i iniciar la seva implantació als nuclis de Sant Vicenç de Calders, Nou Vendrell i Torreblanca i animem a tots els veïns i veïnes a sumar-s’hi participant activament.

Per tal d’assolir els objectius plantejats en aquest nou model cal la implicació de la ciutadania però també que l’Ajuntament hi posi tots els recursos necessaris des de la seva implementació i un cop ja estigui establert el nou model, establint també els controls que calgui per garantir i mantenir els objectius desitjats. I que ECOBP, com empresa concessionària, mantingui uns nivells elevats de qualitat en el servei fins que no es resolgui l’actual contracte; contracte que, per una altra banda, acumula deficiències importants, en part degut, precisament, a la manca de control i seguiment per part dels Ajuntaments i el Consell Comarcal.

Així mateix pensem que cal complementar aquest canvi de model amb sistemes de pagament per generació per tal que pagui més qui més residus generi; amb el sistema de dipòsit, devolució i retorn per optimitzar al màxim la recuperació dels envasos reutilitzables i d’un sol ús; i impulsar altres mesures de prevenció i reducció de la generació de residus amb l’objectiu d’avançar en les fites plantejades en l’Estratègia Catalana Residu Zero.

Post a comment