La manca de transparència amb el Tabaris

El nostre grup municipal denuncia, com va fer en el Ple del passat 28 de setembre, la manca de transparència tant amb la ciutadania com amb els grups municipals de l’oposició la situació del projecte Feder de Coma-ruga i especialment sobre les obres de l’edifici del Tabaris.

Aquest projecte es va plantejar ja d’inici d’esquena a la ciutadania. Molts dels ciutadans que van participar en el procés participatiu van comprovar com el projecte que es presentava ja estava gairebé tancat, i que la gran majoria de les propostes que van sorgir d’aquelles jornades van ser rebutjades.

Doncs bé, ara hem descobert que el govern fa mesos que tenia la informació del sobrecost de l’obra degut a que l’edifici del Tabaris s’ha d’enderrocar a causa dels greus problemes estructurals que té i la manca de manteniment al llarg dels darrers anys.

El cost del projecte del Feder de Coma-ruga passa del 2,5 Milions € previstos als 6,4 Milions €.  Un sobrecost que es finança amb major endeutament bancari. El govern municipal en aquest any 2020 s’endeuta en una xifra molt propera als 5 Milions €, tot i trobar-nos en plena pandèmia i amb greus dificultats per quadrar els números, tant d’aquest exercici com segurament dels propers anys.

📈 Vols saber els costos reals del Projecte FEDER a Coma-ruga? Mira el vídeo ⬇️

Creiem, per tant, que és imprescindible que hi hagi per part del Govern municipal una explicació pública sobre la situació del projecte, les raons d’aquest sobrecost, i el que suposarà en el curt i mitjà termini pels comptes municipal el nou endeutament per pagar les obres.

Com no pot ser d’altra manera, i com figura en el nostre programa municipal, queda clar que és imprescindible establir un conjunt d’inversions a Sant Salvador, Coma-ruga i elFrancàs, però creiem que no poden centrar-se en un únic projecte com és el cas del Feder, on s’aboquen ingents quantitats de recursos que segurament hipotecaran i endarreriran moltes inversions futures igualment necessàries.

La transparència i la informació cap a la ciutadania en aquests temps és fonamental per evitar  la llunyania que tenen, cada vegada més, els ciutadans cap la política i els polítics que els representen.

Post a comment