Som Poble-ERC presenta les seves propostes pel pressupost 2021 dirigides a fer front els efectes de la COVID i posar les bases per un nou model social i economie

Som Poble-ERC sempre hem estat disposats a poder parlar quan ens han convidat, com en la Taula per la Reactivació Econòmica, on hi vàrem participar de forma proactiva. I així mateix hem acceptat negociar amb el Govern Municipal la proposta de pressupostos del 2021. I volem fer-ho  amb la màxima transparència i explicar a la ciutadania allò que estem negociant.

Per nosaltres, el pressupost no només és un conjunt de números o fer determinades inversions, sinó que és la proposta econòmica on reflectir determinades polítiques amb l’idea de millorar la vida dels nostres ciutadans. 

Per aquest motiu, no hem encarat aquesta negociació per acordar una determinada partida del pressupost, sinó en poder incidir realment perquè les polítiques que es puguin aprovar siguin útils en el present més immediat, però sobretot que posin les bases d’un nou model social i econòmic pel municipi.

Hem presentat al govern municipal un conjunt de fins a 39 propostes agrupades en 10 grans àrees amb la finalitat d’aconseguir:

  • Incidir en fórmules de participació real de la ciutadania en la pressa de decisions.
  • En treballar per tenir un serveis públics més eficients i de major qualitat. 
  • Per no deixar a ningú endarrere, fent front amb ajudes als sectors més afectats per les crisis generades pel Covid-19.
  • També amb noves fórmules per reactivar l’economia i potenciar nous sectors d’ocupació i l’economia social i cooperativa.
  • Aconseguir habitatge social digne i assequible i la rehabilitació urbana dels barris amb més necessitats.
  • Posar les persones i la protecció del territori al centre amb un nou urbanisme i una nova mobilitat.
  • La preservació del patrimoni natural amb una transició ecològica justa.
  • Per potenciar el sector primari i avançar cap a la sobirania alimentària i els aliments de proximitat i ecològics
  • Per la cultura i l’esport a l’abast de tothom i la protecció del patrimoni.
  • Fent de  l’educació una eina per transformar la societat

I serà a partir del grau d’acceptació d’aquestes mesures per part del govern i de l’avaluació del conjunt del pressupost d’on sortirà el sentit del nostre vot a la proposta de Pressupost pel 2021.

Post a comment