Som Poble-ERC, Primàries i Podem El Vendrell demanen la dimissió del Sr. Christian Soriano com a President del consell d’Administració de El Vendrell Comunicació SLM.

Un informe de la Secretària municipal ha aturat el nomenament del Gerent de la TV local del Vendrell per incompliment de la Llei de l’Audiovisual de Catalunya.

El passat mes d’abril els nostres grups municipals van fer una roda de premsa on anunciaven una denúncia al Consell de l’Audiovisual de Catalunya per la manca de Reglament d’Organització i Funcionament de la Ràdio Televisió del Vendrell, com obliga la Llei 22/2005 de l’Audiovisual de Catalunya.

Hem de recordar que al Ple de març el grup de Som Poble-ERC,  va presentar una moció per demanar que s’iniciés el procediment administratiu per fer aquest Reglament, però el govern municipal va votar en contra de la proposta.

El nomenament del càrrec de Gerent d’un prestador de serveis audiovisuals públics queda recollit en l’article 33 de l’esmentada llei, on s’estableix que les bases han de seguir allò que diu el Reglament i que, a més, per tal de poder escollir la persona que ha d’accedir al càrrec, el Consell Assessor ha de fer un informe favorable al respecte.

En el cas que ens ocupa, en el procés de selecció delGerent de Ràdio Televisió El Vendrell els nostres grups enteníem que no s’estaven complint aquests requisits. Idavant la convocatòria d’una Junta General Extraordinària de Socis de El Vendrell Comunicació SLM prevista pel passat  9 de juliol,amb l’elecció del càrrec de gerent com a únic punt en l’ordre del dia , vàrem demanar un informe a la Secretaria Municipal.

La Secretaria en el seu informe conclou que s’ha de respectar allò que estableix la llei de l’audiovisual tant en el tema del Reglament com en el del Consell Assessor. Per tant, l’Alcalde no ha tingut cap més remei que cancel·larla junta general prevista i el procés de selecció ha quedat suspès per incompliment de la normativa.

Els nostres grups portem mesos expressant públicament que la societat estava incomplint de forma manifesta la llei i que s’havien de posar els mitjans necessaris per solucionar-ho el més aviat possible, però tant el president del Consell d’Administració Sr. Christian Soriano com d’altres membres del Consell com la Sres. Ramírez i Peris han bloquejat sistemàticament amb les seves majories qualsevol avenç en aquest aspecte, tot i la reclamació que hem anant fent la resta de consellers en el Consell d’Administració.

Volem recordar que el Síndic de Greuges, en la seva resolució del passat 15 d’abril ja instava a l’Alcalde al compliment estricte de la llei 22/2005 i a la creació del Consell Assessor. Tot i que han passat gairebé tres mesos no s’ha donat cap pas en aquest sentit.

És fa per tant imprescindible que ja en el proper Ple del mes de juliol el Govern Municipal presenti la constitució de la comissió que ha d’elaborar aquest Reglament d’organització i funcionament de la Ràdio Televisió El Vendrell.

No és la primera vegada que la Secretaria Municipal fa informes desfavorables davant actuacions del Sr. Soriano:ja ho va fer fa un any amb el seu nomenament il·legal com a conseller delegat, ho va fer amb els anuncis gratuïts saltant-se les ordenances fiscals i ho fa ara amb el procés de selecció del Gerent de la Ràdio Televisió El Vendrell.

És per això, que entenem que la Ràdio Televisió El Vendrell no pot estar ni un minut més amb un president que amb les seves actuacions incompleix de manera sistemàtica la llei, i per aquest motiu demanem la dimissió del Sr. Christian Soriano tant en els seus càrrecs de Conseller com de President del Consell d’Administració de El Vendrell Comunicació SLM.

En el cas de que aquest fet no es produeixi, demanem al Sr. Alcalde del Vendrell, Sr. Kenneth Martínez i al PSC que procedeixin a canviar el seu representant en el Consell d’Administració de Ràdio Televisió El Vendrell.

Qualsevol altre actuació no la podríem entendre, ja que només acaba perjudicant el nom de la Ràdio Televisió El Vendrell i de manera indirecta als seus treballadors i treballadores que es troben sense gerent des de fa gairebé 2 anys.

 

Post a comment