Som Poble-ERC instem a l’Alcalde del Vendrell a què s’elimini com a Zona Blava l’Aparcament del solar de la Plaça de les Moreres (Coma-ruga) per ser il·legal i que estudiï els perjudicis que ha suposat per a l’Ajuntament

Arrel de la situació d’il·legalitat de la zona blava del C/ Cerdanya i l’estudi de les diferents zones de la concessió de la zona blava de la nostra vila, ens va sobtar que el gran aparcament de l’anomenada Plaça de les Moreres de Coma-ruga, tot i que des de fa molts anys s’utilitza com a zona blava, no figurésentre els espais objecte de la concessió.

Revisant el POUM, aquest cataloga el solar com a Zona Verda amb possibilitat d’aparcament en soterrani.

En la demanda de documentació rebuda hem conegut per una banda que aquest espai és propietat de l’Ajuntament des de l’any 2000, i que segons una resposta de l’alcalde Sr. Kenneth Martínez aquest aparcament no forma part de la concessió de la zona blava del municipi i que no existeix cap document d’acord entre l’Ajuntament del Vendrell i l’empresa Parven 93 perquè aquesta societat gestioni aquest espai.

Aquesta resposta ens ha sorprès desagradablement ja que no podem entendre i en base a quina raó, aquest aparcament esta sent gestionat per Parven 93 com a zona blava des de fa tantsanys, incomplint a més el que estableix el POUM.

Una vegada més queda palesa la permissivitat que l’Ajuntament del Vendrell manté amb l’empresa Parven 93 (empresa amb un 68% de capital privat), la qual aprofita uns terrenys públics per generar ingressos extres per al seu negoci sense existir cap mena de contracte ni conveni, i per tant cap compensació per al municipi.

Demanem e instem a l’Alcalde de la nostra vila per una banda a donar les oportunes explicacions sobre el perquè s’està permeten l’existència i l’explotació d’una zona blava sense  cap conveni ni contracte, així com que procedeixi a requerir a Parven 93 perquè de manera immediata cessi l’activitat en aquests terrenys, retirant tots els elements de la seva propietat així com que s’estudiïnles conseqüències jurídiques dels perjudicis que s’hagin pogut tenir per aquesta situació.

A més volem manifestar que passades més de dues setmanes del Ple en el que el govern municipal va votar en contra de la nostra moció sobre el tancament de la zona blava de Parven 93  al C/ Cerdanya, però amb el ferm compromís de tancar-lo, no s’ha produït cap canvi i és manté com a zona blava encara a hores d’ara.

Post a comment