Som Poble-ERC proposa un acord de Vila per definir un nou model urbanístic pel Vendrell

El “Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles” una oportunitat immillorable per revertir l’obsolet Pla General vigent en els seus efectes més nocius sobre el territori.

Canviar l’actual Pla General d’ordenació urbana i fer un nou POUM que defineixi un nou model urbanístic que es basi en la sostenibilitat i la preservació del territori és una de les prioritats de Som Poble-ERC. El Pla General actual és una mostra del pitjor urbanisme possible, basat en l’especulació i en utilitzar  el territori en benefici tant sols dels promotors, amb un fort impacte sobre els valors naturals, paisatgístics i territorials del municipi. I plantejant un model de creixement urbanístic insostenible que en aquests 20 anys només ens ha portat a una sobreoferta d’habitatges (4.260 habitatges buits, 1.000 en mans de grans tenidors) amb unes conseqüències socioeconòmiques desastroses: la capital de comarca amb més atur, un nivell de renda per càpita per sota de la mitjana de Catalunya, dificultats per l’accés a l’habitatge etc…

La Generalitat ha iniciat la fase de participació pública del Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar. Aquest Pla Director planteja revisar els sòls dels municipis litorals que no s’ajustin als criteris actuals de sostenibilitat territorial i ambiental, com ja s’ha fet al litoral de Girona i al Pirineu. I estableix els sectors a revisar (que pot comportar deixar-los igual, modificar-los parcialment o directament anul·lar-los) i entre aquests, els que a més se’ls hi suspenen llicències durant un any. Al Vendrell, són un total de 44 sectors a revisar (a 34 dels quals se’ls hi aplica també la moratòria d’un any) que sumen 662,6 ha de terrenys no edificats, actualment agrícoles o forestals,amb un potencial per fer-hi 14.518 habitatges nous.

Aquest Pla Director, veient-ne el seu abast, és una oportunitat immillorable per revertir els efectes més nocius de l’actual Pla General sobre el territori i fixar les bases d’un nou model urbanístic que estigui d’acord amb els reptes ambientals i socials que cal abordar amb urgència. Per aquest motiu, des de Som Poble-ERC proposem a l’equip de govern del Vendrell treballar conjuntament per arribar a un acord en aquesta direcció, amb els preceptes plantejats pel Pla Director com a punt de partida. Entenem que en els grans temes del municipi s’ha d’arribar a consensos entre les principals forces polítiques amb possibilitat de governar al Vendrell en els propers anys. A diferència del que va passar quan va aprovar-se el vigent Pla General, amb només  el suport de l’equip de govern (CiU i PP) i el rebuig de l’oposició política i social del moment. Aconseguir ara aquest acord per definir un nou model urbanístic és un missatge molt potent, de cara a la Generalitat per concretar l’abast de la revisió que planteja el Pla director, i pel conjunt de la societat. Per converses prèvies, des de Som Poble-ERC pensem que hi ha una bona base per aconseguir aquest acord de Vila, de ciutat, que el Vendrell necessita.

Finalment, recordar que el Pla director està en fase d’avanç oberta a la participació pública fins el gener del 2022. I animar a tothom a dir-hi la seva, especialment a les veïnes i entitats que s’han significat davant actuacions urbanístiques que han generat rebuig, com el cas dels Masos Oest, sector inclòs al Pla Director i on s’hi aplicaràtambé la suspensió de llicències durant un any.

Post a comment