Proposta de resolució per declarar servei públic essencial el Casal Jove i els Educadors de Carrer

   La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) i successives, aprovada per lestat espanyol, limita la capacitat de contractació de personal a les institucions públiques amb l’objectiu màxim d’aconseguir l’estabilitat pressupostària del sector públic. Més enllà de la vulneració del principi d’autonomia local, aquesta llei atempta greument contra l’àmbit municipal, tenint en compte la greu crisi socioeconòmica que estem patint les classes populars i les conseqüències que aquesta implica: augment de bosses de pobresa, augment del risc d’exclusió social, pobresa energètica, famílies desnonades…

  L’Ajuntament, com a institució pública més propera a la població, té la responsabilitat directa de resoldre aquestes problemàtiques que afecten a la seva ciutadania, i el fet de poder disposar de treballadors i treballadores públiques és una qüestió fonamental per poder desenvolupar les seves polítiques. Aquesta necessitat es fa evident en departaments sensibles de la nostra arquitectura institucional municipal, com és el cas concret de Joventut, que compta amb treballadors i treballadores que tenen com a objectiu atendre les necessitats dels joves del nostre municipi.p A finals del passat mes de juny van finalitzar els contractes dels tres educadors de carrer que des de feia dos anys treballaven al municipi,contractats aprofitant plans d’ocupació i altres ajuts públics de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya. Els Educadors de Carrer realitzaven una feina essencial a peu de carrer dirigida a totes les persones joves del municipi, i especialment a les més vulnerables. Tasques com la creació de vincles amb grups dadolescents que sovint estan a les places i carrers, apropar als joves que no treballen ni estudien als recursos dinserció que els ofereixen les administracions, reduir els problemes entre veïns en alguns carrers i places de la ciutat, i fins i tot suport emocional, especialment a partir de partir de la Covid 19, o suport telemàtic per realitzar les tasques de lInstitut, entre moltes altres. L’elevat índex de fracàs escolar i d’abandonament educatiu prematur i l’alta taxa d’atur del municipi evidencien encara més la necessitat de dotar-se de figures com són els educadors de carrer. I amb la gravetat dhaver trencat de forma sobtada els vincles creats durant aquests anys amb moltes joves que els tenien com a referents i suport per encarar el seu futur amb millors garanties.
  Es tracta d’un àmbit especialment sensible i estratègic pel Vendrell. I que està finalment
relacionat amb qüestions que després tothom lamenta, com els problemes de convivència i civisme o la percepció d’inseguretat. Les polítiques preventives haurien de ser prioritàries per poder abordar des duna perspectiva comunitària i dinclusió social aquestes problemàtiques,que massa sovint acaben enfocant-se només des duna visió policial i/o sancionadora.
   Des de l’equip de Govern de l’Ajuntment del Vendrell es justifica la impossibilitat de contractar aquest personal per les restriccions en matèria de personal que imposa el Pla d’Ajust vigent al municipi.
  Des de Som Poble-ERC entenem que l’activitat que desenvolupen els tècnics i tècniques que treballen en matèria de Joventut dins del programa dels Educadors de Carrer i el Casal Jove han de categoritzar-se com a servei essencial per  així poder dotar-nos d’un equip permanent que pogui atendre adequadament les necessitats en aquest àmbit al municipi, i en conseqüència proposem l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: L’Ajuntament del Vendrell concedeix la consideració com a servei públic essencial lactivitat de la Regidoria de Joventut, en concret el servei d’Educadors de Carrer i el Casal Jove.
SEGON: Atesa aquesta consideració com a servei públic essencial, es procedirà a fer una estimació de les necessitats de contractació de personal per cobrir les vacants d’Educadors/es necessàries i de la corresponent dotació pressupostària per dinamitzar el Casal Jove.
TERCER: Es procedeixi el més aviat possible dins l’any 2022 a realitzar les contractacions necessàries per cobrir les places d’educadors de carrers de forma permanent.
PRIMER: L’Ajuntament del Vendrell concedeix la consideració com a servei públic essencial lactivitat de la Regidoria de Joventut, en concret el servei d’Educadors de Carrer i el Casal Jove.
SEGON: Atesa aquesta consideració com a servei públic essencial, es procedirà a fer una estimació de les necessitats de contractació de personal per cobrir les vacants d’Educadors/es necessàries i de la corresponent dotació pressupostària per dinamitzar el Casal Jove.
TERCER: Es procedeixi el més aviat possible dins l’any 2022 a realitzar les contractacions necessàries per cobrir les places d’educadors de carrers de forma permanent.

Post a comment