22 de març dia mundial de l’aigua, ni una gota més!

Article d’opinió de Marc Robert Jané Regidor portaveu del Grup Municipal Som Poble–ERC a l’Ajuntament del Vendrell, amb ocasió del 22 de març de 2022, Dia Munidal de l’aigua, enguany dedicat a les aigües subterrànies

Les pluges dels darrers dies han parat el cop de mesos de sequera, però no ens allunyen de l’escenari que l’emergència climàtica senyala d’una menor disponibilitat de recursos hídrics. Aquest 22 de març és el dia Mundial de l’Aigua, i enguany està dedicat a les aigües subterrànies. Al Vendrell i al Baix Penedès tenim la sort de disposar d’aqüífers que ens permeten cobrir una part substancial de les necessitats d’aigua, imprescindible pel nostre desenvolupament. Tot i això, són insuficients per cobrir tota la demanda i des de fa anys necessitem el recurs addicional de l’aigua de l’Ebre a través del Consorci d’Aigües de Tarragona.

En el cas del Vendrell, l’aportació d’aigua dels aqüífers representa aproximadament el 50%, provinent la resta de l’aigua de l’Ebre. La situació d’aquests aqüífers, però, és del tot preocupant. Segons l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), els que abasteixen els pous d’Aigües del Vendrell és troben en un estat que l’ACA qualifica de dolent: l’aqüífer Sorres de Santa Oliva, presenta un estat desfavorable per contaminació per nitrats. El del Bloc del Gaià-Bonastre ha experimentat una preocupant disminució dels seus cabals, amb un risc important de sobreexplotació. I el del Garraf, a la part litoral, pateix elevats nivells de salinitat per la intrusió marina provocada pels excessos extractius de dècades enrere.

L’empresa mixta Aigües del Vendrell alerta també de la precària situació dels 8 pous que subministren aigua al municipi, amb dos que han deixat de funcionar i un tercer amb dificultats. I es proposa ampliar la dotació de l’aigua de l’Ebre per rebaixar la dependència dels pous. Ens trobem, per tant, en un escenari que ens situa entre el risc de perdre la disponibilitat d’aigua dels aqüífers i una major dependència de l’aigua de l’Ebre, l’extracció de la qual comporta un impacte important en el seu Delta, el territori europeu amb un major risc de patir físicament els efectes del canvi climàtic. Però alhora, la xarxa d’aigües del municipi presenta unes pèrdues del 35%! totalment inacceptables i molt per sobre del 10% de la mitjana provincial. I uns consums per càpita de 272 litres/dia, molt lluny dels valors de sostenibilitat que s’estimen en 100 litres/dia. Dades que ens mostren uns amplis marges de millora, tan en l’eficiència de la xarxa com en la reducció dels consums.

Davant d’aquesta situació, des de Som Poble-ERC pensem que cal actuar amb solidaritat amb els territoris i una visió de futur que ens permeti garantir el subministrament sense posar en perill els recursos hídrics estratègics ni els ecosistemes. I fer valdre el control públic d’Aigües del Vendrell per impulsar mesures en aquesta direcció i dotar-nos d‘eines per escollir les inversions més eficients. Així, davant de les grans possibilitats de millora de la xarxa i dels consums, cal implementar mesures per assegurar-nos que l’aigua de l’Ebre no serà malgastada, amb la possibilitat real que els estalvis produïts en redueixin substancialment la dependència i preservem, així mateix, els aqüífers de la comarca. I amb aquest objectiu, ara fa un any, també en el dia Mundial de l’Aigua -feliç coincidència- , el Ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar per unanimitat la proposta presentada pel nostre grup de realitzar un Pla d’estalvi d’aigua al sistema Aigües del Vendrell.

Pla que comporta una diagnosi, una auditoria, un pla de mesures i la seva implementació i avaluació posterior. I celebrem que, aquest cop sí, des del Govern del Vendrell s’hagi atès aquest acord de Ple: el Pla d’estalvi està adjudicat i l’expert escollit ja n’ha iniciat els treballs. En farem el seguiment i vetllarem per garantir que les mesures que es determinin s’executin. Malgrat que, malauradament, el Govern del Vendrell ja s’hagi gastat per tapar forats (econòmics, no de la xarxa d’aigua com correspondria), els 5 milions d’euros del cànon d’adjudicació a Aqualia del 49% d’Aigües del Vendrell. I recordem també que cal donar compliment al segon dels acords aprovats al Ple, i que és igualment important: impulsar i liderar des de l’Ajuntament del Vendrell una gestió conjunta dels aqüífers del Baix Penedès, cercant la implicació del Consell Comarcal i els diferents municipis amb l’objectiu de preservar-los i disminuir la dependència de l’aigua de l’Ebre.

La situació és crítica i cal actuar amb celeritat i determinació, perquè no estem en condicions de perdre ni una gota més! La setmana vinent, el VII Congrés d’Art i Paisatge vitivinícola se centra en l’Aigua al Penedès, serà una bona ocasió per parlar-ne.

Post a comment