Ple extraordinari per abordar la condemna a l’Ajuntament per pagaments il·legals per valor de dos milions d’Euros

El grup municipal de Som Poble – ERC ha solicitat ahir la celebració d’un ple extraordinari per avaluar els efectes de la condemna en ferm que anula 19 decrets d’alcaldia ordenant pagaments de l’Ajuntament per un import al voltant de dos milions d’euros.

Aquest ple hauria de dilucidar les responsabilitats i, en especial, establir la forma de resoldre les deficiències de funcionament del consistori que a dia d’avui segueixen generant aquest problema.

La sentència que condemna a l’Ajuntament fa referència a pagaments de l’any 2016, però el procediment viciat que l’ha provocat s’ha seguit aplicant durant els anys següents i es continua fent servir avui dia. Es tracta del pagament de factures que corresponen a contractes vençuts o a despeses que s’han fet pel procediment de contractes menors quan,segons la sentència, s’haurien d’haver fet per licitació.

Entre els pagaments fets a través d’aquests decrets d’alcaldia nuls hi ha el contracte de la neteja viària, la gestió de les piscines municipals, el servei de la grua, serveis informàtics, serveis de vigilància, manteniment d’ascensors o el servei d’escoles bressol.

La demanda de nul·litat la va presentar la Delegació del Govern central com a conseqüència que tots els decrets tenien informes negatius de l’interventor municipal. El Jutjat del Contencios Administratiu 2 de Tarragona va donar la raó a la Delegació del Govern en primera instància el maig de 2019. L’Ajuntament va presentar recurs però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va desestimar-lo a l’abril del 2021 i la sentència esdevení ferma al setembre. A més s’ha condemnat l’Ajuntament a pagar els costos judicials, 2.000 €.

La gravetat de la situació deriva del fet que després de cinc anys tots aquests serveis es segueixen pagant de la mateixa manera i als mateixos proveïdors. Es a dir de manera il·legal. En els últims dos anys i mig l’actual govern ha pagat amb informes negatius de la intervenció municipal més de 7.000 factures d’uns 500 proveïdors per un valor aproximat de 20 milions d’Euros.

En aquest ple extraordinari el grup de Som Poble – ERC demana, en primer lloc, que es faciliti a tots els grups municipals còpia de les sentències del cas. En segon lloc vol coneixer els resultats de l’informe encarregat per l’alcalde als Serveis Jurídics de l’Ajuntament sobre les possibles responsabilitats generades i els perjudicis que aquest procediment ha comportat.

Per resoldre aquest greu problema es demana que l’area de Contractació elabori i comuniqui al Ple la planificació d’un programa de contractes i licitacions que resolgui cada un dels contractes denunciats. Finalment es proposa que d’ara endavant la comissió informativa de Serveis Centrals rebi un informe mensual sobre la situació de les factures pagades amb decrets d’alcaldia i les accions que s’han portat a terme al respecte.

Post a comment