Som Poble- ERC demanen la dimissió de l’administrador únic de PARVEN 93

Des de la coalició d’esquerres Som Poble – ERC han trobat indicis que poden demostrar que l’administrador únic de l’empresa amb participació pública, PARVEN 93 hauria pogut falsejar el certificat conforme el 30 de juny de 2021 va tenir lloc una junta general ordinària de socis en la que s’aproven els comptes anuals de 2020. Aquest certificat figura dipositat en el Registre Mercantil de Tarragona i acompanya la presentació dels Comptes Anuals feta en el mes de juliol de 2020.

Tant la regidora representant en PARVEN 93 com l’alcalde de l’Ajuntament del Vendrell han manifestat que aquesta societat només va convocar una junta general el dia 13 de desembre de 2021 en la que, de fet, sí que es van aprovar els comptes anuals de 2020 i es va fer referència al fet de no haver celebrat cap junta al juny.
Davant la presumpta falsedat del certificat emès per l’administrador únic de PARVEN 93, des del Grup Municipal de Som Poble – ERC demanen la seva dimissió immediata i estan convençuts de la necessitat de ser inflexibles pel que fa a una bona gestió de les empreses en les que l’Ajuntament del Vendrell té participació.

Reclamen doncs, davant la gravetat dels fets, a l’Ajuntament que demani, com a soci majoritari de PARVEN 93, la dimissió immediata del seu administrador únic i que comuniqui la incidència a la resta de socis. Tanmateix, reclamen que es demani un informe als serveis jurídics sobre aquest fet molt greu ja que consideren que pot constituir un delicte tipificat en el Codi penal.

En el cas de que l’Administrador únic no presenti la seva dimissió, exigeixen que l’Ajuntament del Vendrell, com a soci majoritari de PARVEN 93, demani la convocatòria urgent d’una junta general de socis per tal de revocar el càrrec d’Administrador únic i amb el màxim consens possible amb la resta de socis, recuperar el Consell d’Administració ja que existia fins l’any 2004, com a òrgan imprescindible per una bona gestió de la societat.


Post a comment