Proposta de resolució impulsada per les urbanitzacions de Mas Borràs, Mas Astor, la Federació Xarxa Vendrellenca i els grups municipal de Som Poble-ERC-AM, Podem El Vendrell i Primàries Catalunya per la millora de la carretera del Fondo de l’Escaldat

Dintre del marc de millora dels la xarxa de carreteres de la nostra comarca la nostra entitat de comú acord amb les entitats de associacions de veïns del Mas Borràs i Mas Astor considera que la millora de l’asfaltat i senyalització vertical i horitzontal de camí del fondo de l’Escaldat amb l’N340 és molt important, donat que és un eix viari que precisa de l’adequació del seu asfaltat i senyalització vertical i horitzontal donat que es una carretera que serviria per donar connectivitat amb condicions als veïns i veïnes de Mas Borràs i Mas Astor i per molta gent que viu al Vendrell que va a l’espai d’esbarjo del Fondo del Mata que accedeixen des de l’N340.

Per emparar aquesta demanda, des de la nostra entitat s’ha fet una inspecció a la calçada detectant una situació d’asfaltat molt deficitari i una manca de senyalització adequada horitzontal i vertical, tot referenciat a l’expedient de la Federació Xarxa Vendrellenca numero EX2022080637.
Des de la Xarxa Vendrellenca es té coneixement que dintre del marc de treball del pla zonal de la Diputació de Tarragona 2020 -2035 la T4283 ha quedat afegit, per la seva adequació i millora, ens plantegem que des de l’administració local com a responsable de l’eix viari del Fondo del Escaldat segon queda establert a l’escrit de sortida S2022006671 traslladat a la Federació Xarxa Vendrellenca en data 18 de Març de 2022, s’hauria de treballar per adequar-lo per tal de garantir una circulació segura per les persones que viuen a Mas Borràs i Mas Astor, pels usuaris de l’espai d’esbarjo municipal del Fondo del Mata, millorant la connexió per aquest eix i l’N340.

Per aquest motiu des dels grups municipals SOM POBLE-ERC, PODEM EL VENDRELL I PRIMÀRIES CATALUNYA, en nom de la Federació Xarxa Vendrellenca i les urbanitzacions de Mas Borràs i Mas Astor es proposa als grups del ple de l’ajuntament de Vendrell els següents acords:

1. Que s’insti a la Diputació de Tarragona a destinar fons econòmics per millorar la calçada del camí T4283 amb la finalitat de fer complir el marc de millora establert al Pla Zonal al 2023.

2. Que des de l’ajuntament de Vendrell es treballi per renovar l’asfaltat, el sistema de drenatge, la il·luminació i la senyalització de la carretera del Fondo de l’Escaldat per tal de millorar l’accessibilitat per carretera entre l’N340, les urbanitzacions de Mas Borràs i Mas Astor i la zona d’esbarjo publica del Fondo del Mata.

3. Que es treballi durant 2023 per tal de trobar finançament des de fons locals o ajudes d’altres administracions per tirar en davant el punt segon d’aquesta proposta.

4. Que s’informi a la Federació Xarxa Vendrellenca de totes les accions que es tirin endavant en aquest àmbit a la vegada que se’ls informi de la resolució d’aquesta proposta

Post a comment