La deficient gestió del Govern Municipal porta a que el Servei de Socorrisme costi més diners amb menys serveis

La documentació derivada del contracte del servei de socorrisme que ha signat l’Ajuntament del Vendrell demostra una gestió política deficient de la regidora Bàrbara Peris, ja que el contracte estableix menys hores de serveis (1 hora menys al dia),  menys dies de serveis, al no cobrir els primers caps de setmana de juny en comparació si la licitació s’hagués completat en temps i forma, i un major cost d’allò pressupostat pel Govern Municipal.

Aquesta pèssima gestió es suma a la denúncia que en el seu moment ja va fer Som Poble-ERC, perquè el servei de socorrisme s’estava iniciant excessivament tard (per Sant Joan), quan a la majoria de municipis del nostre entorn ja hi havia serveis com a mínim des del primer cap de setmana de juny.

El Grup Municipal de Som Poble-ERC recorda que l’any 2018 l’empresa Rescatadores va guanyar la licitació per 3 anys amb la possibilitat de pròrroga per un any més. Per aquest motiu el contracte amb totes les seves pròrrogues finalitzava el passat mes de setembre de 2021. Era per tant conegut que s’havia d’iniciar el més aviat possible la nova licitació per tenir el contracte a punt per la nova temporada. Desgraciadament, fins a mitjans del mes de març del 2022 no es va procedir a iniciar la licitació, que a més es va aturar arrel d’un recurs al Tribunal de contractes per part de l’empresa Rescatadores.

Al veure que no s’arribava a temps a tenir el nou contracte, des de l’Ajuntament del Vendrell es demana a l’empresa Rescatadores (només a ella) que presti el servei per aquesta temporada. En la seva resposta, l’empresa determina que amb el preu del contracte que havia tingut fins ara era impossible prestar el servei i ofereix al servei amb un increment de cost respecte al preu anterior, un preu que l’Ajuntament del Vendrell i per Decret de l’alcalde Kenneth Martínez accepta.

Cal assenyalar també que des de la Secretaria municipal s’informa que aquesta contractació és contrària a llei , ja que no era possible fer una nova pròrroga del contracte.

Si la tramitació del nou contracte s’hagués realitzat en el moment establert, tindríem un contracte a un preu molt inferior (el que es paga és el preu màxim de la licitació, quan les empreses sempre redueixen aquest preu en les seves propostes), s’hagués pogut iniciar el servei a inicis de juny en comptes de per Sant Joan com va passar i haurien socorristes fins a les 19,30 hores i no com ara fins les 18,00 hores.

És a dir, com a conseqüència de la deficient gestió del Govern Municipal al no licitar en temps i forma aquest contracte, el servei de socorrisme d’aquesta temporada està representant més costos del que hauria de tenir i s’està donant menys serveis dels que es podien haver donat.

Post a comment