Proposta de resolució del Grup Municipal de Som Poble-ERC perquè l’Ajuntament del Vendrell presenti queixa al Ministerio de Fomento, ADIF i Renfe per les incidències en les Rodalies

De tots és conegut que les inversions tant en infraestructures com en material ferroviària en la xarxa de Rodalies de Catalunya, en els darrers anys, ha estat molt minsa, ja no només en els pressupostos generals de l’Estat de cada any, sinó sobretot en la baixa execució pressupostària.

Un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona del passat mes de maig, indicava que Catalunya és la comunitat autònoma amb un grau d’execució més baix de l’Estat en l’any 2021. A més, les empreses amb menor grau d’execució eren les vinculades al transport ferroviari, com ara ADIF (23,9%) i Renfe (34,6%).

De tots és conegut la necessitat de mobilitat que tenen els habitants de la nostra vila i de la nostra comarca, amb destinació sobretot a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Gairebé el 50% de les persones empadronades al Vendrell treballen fora de la vila, havent-hi també un gran nombre d’estudiants que també s’han de desplaçar regularment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per aquest motiu, es fa imprescindible un transport públic de qualitat. Tot el contrari del que tenim actualment els ciutadans del Vendrell, amb els innumerables retards, avaries, obres (hem viscut les obres del tercer fil de mercaderies), etc. que provoquen que els usuaris mai sàpiguen si es compliran els horaris.

Amb l’acord aprovat pel Congrés dels Diputats a proposta del Govern d’Espanya,van ser aprovades diverses mesures per a fer front a l’emergència energètica, entre les quals es troba la gratuïtat del transport de rodalies a partir de l’1 de setembre del 2022 i fins al 31 de desembre.

Amb anterioritat a aquesta mesura, els retards i les avaries periòdiques de les línies de rodalies (especialment en la R4) ja es succeïen de manera habitual, però aquest mes de setembre les incidències s’han disparat exponencialment, amb un increment dels retards, anul·lació del pas de trens o fins i tot la suspensió total del servei en totes les línies, com es va produir el matí del passat 9 de setembre a causa de la caiguda del sistema de telecomunicacions.

TV3 en una notícia del passat divendres 16 de setembre titulava “Només un dia laborable sense avaries a Rodalies aquest setembre”.  Les avaries han estat diverses, de senyalització, de catenària, del sistema elèctric, de trens aturats en túnels, etc.També RTV Vendrell titulava aquest passat divendres “Divendres de retards a Rodalies”, fent referència una avaria en la línia R2 Sud.

Aquesta realitat ens referma en la idea que per a avançar cap a una mobilitat energètica i ecològicament sostenible, és imprescindible consolidar un transport públic eficient i de qualitat. Les mesures parcials aprovades aquests dies relacionades amb la bonificació dels preus dels bitllets es mostren clarament insuficients si no estan acompanyades de les inversions necessàries per a garantir un servei puntual i amb freqüències adequades.

Les incidències continuades, la informació sovint insuficient, la manca d’alternatives de transport quan no es pot proveir el servei, provoquen pèrdues de temps i econòmiques importants a persones i empreses.

A la vegada trobem unes declaracions d’aquest passat divendres de la ministra de Fomento del Gobierno de España del PSOE en les quals afirmava que “en una xarxa on funcionen alta velocitat, mercaderies i passatgers és normal que es produeixen incidències”, lamentava també que s’incentivi una mala percepció del servei només per motius partidistes”. Unes declaracions que demostren que no es reconeix el mal serveix que s’ofereix als ciutadans, la nul·la capacitat de resposta a les incidències, la manca d’inversions, la mala planificació, i que fetes per una persona que ha estat alcaldessa de Gavà i que coneix les innumerables queixes durant anys del servei de Rodalies pel que fa a la xarxa i al material ferroviari, entenem que han estat desafortunades.

És per aquest motiu, que el nostre grup municipal de SOM POBLE-ERC-AM  presenta al Ple de la Corporació els presents ACORDS:

1/ Que l’Ajuntament del Vendrell presenti un escrit de queixa formal sobre les incidències del servei de Rodalies en les línies que travessen el nostre territori, a ADIF i a RENFE.

2/ Que l’Ajuntament del Vendrell presenti un escrit al Ministerio de Fomento del Gobierno de España, dirigit a la seva titular, la Sra. Raquel Sánchez, d’una queixa formal sobre les incidències del servei de Rodalies, incloent en aquell escrit una demanda de més inversions a la xarxa de Rodalies i sobretot que el Ministerio de Fomento executi el 100% de les inversions previstes, i que garanteixin el normal funcionament del servei i la seva millora en un termini breu de temps.

Post a comment