Comunicat Som Poble – ERC El Vendrell sobre l’ampliació de l’hospital

Respecte a la notícia apareguda als mitjans on Consell Comarcal i ajuntaments anuncien accions de protesta perque «La Generalitat ignora l’ultimàtum dels alcaldes per l’Hospital del Vendrell» volem expressar:

1 ERC Baix Penedès i la coalició Som Poble – ERC El Vendrell portem anys treballant i insistint en el tema. Quan la Consellera era l’Alba Vergés vam tenir diferents reunions per posar fil a l’agulla.
2 manifestem la nostra contrarietat al constatar que les conselleries que tenen incidència en aquest tema, l’una per l’altra no han aportat el pressupost promès per dur a terme aquest projecte tan important.

3 Manifestar la necessitat i urgència d’aquesta ampliació, i demanem al Govern i a Santa Tecla que entenguin aquesta urgència per la comarca.
Entenem que aquesta urgència es indivisible de la millora de les condicions laborals dels treballadors/res, que amb el Comitè d’Emoresa al capdavant porten una lluita de fa molt temps per aconseguir redreçar-les i millorar-les.

4 Demanem a qui ostenta les conselleries de salut i economía, que treballi per les veritables necessitats del país mitjançant la rigorositat i honorant al govern de Catalunya que representen fugint de les guerres internes que tinguin a la seva formació política.

5 Apostem clarament per un model de titularitat i gestió publica. Si és la Generalitat la que ha d’assumir el cost de l’ampliació, la via cap a aquest model hauria de ser indispensable.

6 En la línia de millorar els serveis, tal i com fa temps reclama la Xarxa Vendrellenca, reclamant a l’Ajuntament el compliment de la seva promesa d’ampliar l’aparcament de l’aparcament, al mateix temps, que es millorin les freqüències del transport públic a l’Hospital i que s’optimitzin les correspondències amb altres línies cap a la resta de la comarca.

7 El Baix Penedès, i la resta del país necessita un govern fort i cohesionat que treballi al costat de la gent, que respongui a les
necessitats de país, i deixi a banda les batalles internes de partit que acaben afectant la governabilitat i als ciutadans.

Post a comment