Som Poble – ERC el Vendrell proposa soterrar les línies elèctriques i declarar el municipi contrari al franquisme

El grup municipal de Som Poble – ERC el Vendrell ha presentat a l’últim ple municipal de l’any dues propostes de resolució. Una per ordenar i dignificar l’espai públic i una altre per recuperar la memòria històrica i combatre el feixisme.

Per preservar l’espai urbà cal soterrar les línies elèctriques i de telecomunicacions

La primera proposta de resolució planteja que és soterrin les línies elèctriques i de telecomunicacions dels carrers Cristina Baixa i la plaça de França, actualment en obres de remodelació. Alhora, i de cara al futur, demana que es redacti un llibre d’estil de l’espai públic de la ciutat que reculli els criteris per a futures remodelacions de carrers i places de la vila. 

Som Poble – ERC el Vendrell recorden que la primera illa de vianants de la vila va disposar dun criteri estètic i de requeriments tècnics exigibles a les companyies de subministraments essencials (llum, telefonia, enllumenat…). En les obres en curs l’Ajuntament ha permès que les companyies marquin els criteris que li són més còmodes, en lloc de defensar un únic criteri per aconseguir un espai públicendreçat. En altres paraules: s’ha anat a pitjor per manca de voluntat del govern.  

Es tracta d’una manca de sensibilitat cap a l’espai públic que, a més, va en contra del mateix projecte inicial aprovat perl’Ajuntament del Vendrell i que preveia, en molts casos, el soterrament d’aquests serveis essencials. Projecte inicial que s’ha modificat sense avís a les veïnes i veïns afectats.  

Declarar el Vendrell municipi contra el franquisme i el feixisme, i totes les seves expressions

La memòria històrica i la dignificació de les víctimes són elements fonamentals sense les quals és impossible construir una societat plenament democràtica, lliure dels errors del passat, de l’obscurantisme i la ignorància que condueixen a l’odi i a la discriminació. És important que les administracions públiques esdevinguin exemple a l’hora de desenvolupar aquesta tasca.

Més de 350 vendrellencs i vendrellenques van patir la repressió del règim franquista. Per això el grup municipal de Som Poble – ERC el Vendrell proposa al ple declarar el Vendrell municipi contra el franquisme i el feixisme, i totes les seves expressions.

En aquest sentit, proposa que l’Ajuntament s’impliqui en la promoció d’actes en favor de la memòria històrica i recolzi a les entitats que els facin. Que es denegui l’ús d’equipaments públics i de la via pública a entitats que facin enaltiment del franquisme, del nazisme o de qualsevol forma de feixisme. Que s’elimini de l’espai públic tota simbologia feixista. Que s’Identifiqui els col·lectius i individus que en facin propaganda i es denunc qualsevol agressió feixista al municipi i es doni suport a les persones agredides.

Finalment, es proposa promoure iniciatives per tal que desapareguin de la via pública els noms i monuments d’aquells que van incitar, participar, defensar o es van lucrar de la sublevació, la guerra civil, la repressió franquista o la posterior dictadura, i que s’anul·lin els seus honors, distincions i reconeixements, així com evitar la seva presència en qualsevol espai públic o propietat de l’Ajuntament.

Post a comment