Som Poble-ERC porta als tribunals la privatització de la neteja viària

El grup municipal de Som Poble-ERC el Vendrell ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra el procés de privatització del servei de neteja viària. Ho fa per protegir els serveis públics del municipi davant la decisió del govern municipal del PSC de privatitzar-los. Una decisió totalment injustificada.

El recurs es va presentar el 27 de gener davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Tarragona.

Josep Mañé durant la RdP

L’objectiu és esclarir les irregularitats que Som Poble-ERC el Vendrell considera que s’han produït. En especial la clara manipulació política de la Memòria justificativa del servei de neteja viària, un dels serveis que més recursos de l’Ajuntament consumeix.

Quan el tribunal declari la nul·litat de la Memòria justificativa, el procés retornarà al punt de partida i caldrà fer l’estudi dels models de gestió, aquest cop de forma seriosa i objectiva. El propòsit ha de ser adoptar la millor decisió per al Vendrell i, per això, cal trencar amb la política de privatitzacions del grup municipal del PSC que ha deteriorat els serveis municipals i ha contribuït a la fallida financera que arrossega l’Ajuntament.

Antecedents: 

Actualment, el servei de neteja viària està en mans de Fomento de Construcciones i Contratas, amb un contracte extingit des de l’any 2016. La multinacional l’ha pogut mantenir sis anys de més gràcies a la desídia dels governs del PSC, tant l’anterior com l’actual.

Malgrat que avui el Vendrell és un municipi brut, en bona part per l’aplicació d’aquest model durant els darrers vint anys, el govern s’ha esperat fins a l’últim any de mandat per posar fil a l’agulla. Lluny queda la promesa electoral de l’alcalde, Kenneth Martínez, de duplicar el servei pel mateix cost. El cert és que la licitació no garanteix augmentar significativament les prestacions del servei i el cost es dispararia d’1,7 a 2,3 milions d’Euros.
Privatització a qualsevol preu.

El novembre passat es van desestimar les al·legacions presentades per Som Poble – ERC, que advertien que les coses s’estaven fent molt malament. Malgrat les evidències, el govern del PSC ha tirat endavant el procés de licitació, tot i l’alt cost i la manca de resultats demostrats.

La Memòria justificativa és el document que havia de determinar el model de gestió més eficient. Una opció és la gestió indirecta amb un contracte de serveis. Però hi ha tres possibilitats de gestió directa: 1) des del mateix Ajuntament, 2) a través d’un organisme autònom (el Patronat) o, 3) a través d’una societat mercantil 100% pública (l’Ajuntament en té dues).

Per determinar quina d’aquestes quatre formes de gestió és la més eficient caldria fer un estudi econòmic detallat per a cada cas. Sense l’estudi és impossible determinar quin és el model més eficient.

De les dotze pàgines de la memòria presentada, la justificació econòmica es resol en dues pàgines. L’informe reconeix que “inicialment aparentment una gestió directa aporta un estalvi econòmic important (principalment relacionat a la no liquidació del concepte de Benefici industrial i IVA)”, però a continuació assegura que “aquest estalvi no és total” i que queda compensat per altres factors. Però no aporta cap xifra econòmica que ho demostri.

En la Comissió d’estudi, el 13 de maig de 2022, l’enginyer municipal va preguntar el motiu pel qual no hi havia valoració econòmica. La resposta va ser: “per fer aquest anàlisi no cal ja que no depèn del dimensionat concret, sinó del marc de cada cosa. El resultat del model a escollir serà el mateix sigui quin sigui el cost del servei”. A la sessió del 18 de maig, la regidora Núria Rovira va dir que “es considera millor externalitzar, no pel cost. I que això és un debat polític”. S’incompleix d’aquesta manera el mandat legal de triar la forma més eficient de prestació del servei.

És a dir, mai s’ha dictaminat que la forma més eficient de prestar el servei de neteja sigui la gestió indirecta. No es té ni l’estudi de costos ni la comparació econòmica de les diferents alternatives.

La regidora Rovira considera millor externalitzar sense tenir en compte el cost econòmic i que això és un debat polític. Tan ‘política’ era la decisió que en la comissió d’estudi l’oposició tenia veu però no vot.
Fins i tot en un dels esborranys hi havia un comentari de l’equip redactor que reconeixia, literalment: “Tinguem en compte que si l’hem de fer (una justificació econòmica), la justificació per externalitzar el servei serà força més complicada, perquè sobre el paper, econòmicament és força més econòmic una gestió directa.”

Som Poble – ERC el Vendrell denuncia que aquest ha estat un procés totalment orientat políticament en perjudici del servei públic i de l’economia de l’Ajuntament, és a dir de tots els veïns. És la clara demostració de com funciona aquest govern. Sota els eslògans buits i el bombardeig publicitari, hi ha el mateix de sempre: privatitzacions, ineficiència i manipulació política. Per això ha presentat aquest recurs contenciós-administratiu.

Post a comment