Som Poble-ERC presenta al·legacions al “Proyecto de recuperación dunar de las playas del Vendrell” del Ministerio de Transición Ecològica y Reto Demográfico

El grup municipal de Som Poble-ERC ha presentat aquesta setmana al·legacions al “Proyecto de recuperación dunar de las playas del Vendrell” del Servicio Provincial de Costas en Tarragona del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. L’objectiu d’aquestes al·legacions és garantir que els 357.387,69 euros d’aquest projecte s’inverteixin de la manera més eficient per aconseguir unes platges més resilients als efectes dels temporals i la pujada del nivell del mar i al mateix temps fer-ho amb la màxima acceptació social.

Les principals al·legacions presentades són les següents:

1. Per tal de garantir la coherència entre el projecte i la “Diagnosi i redacció d’un pla de gestió, planificació, manteniment i recuperació del sistema platja, accessos i entorns de les platges del Vendrell“ encarregat per l’Ajuntament el 2021, per part del Ministerio Transición Ecológica i l’Ajuntament del Vendrell es sol·liciti l’assessorament de l’equip redactor d’aquest document per concretar les mesures més eficients i amb major acceptació social per aconseguir els objectius d’aquest pla de gestió i del mateix projecte objecte d’aquestes al·legacions, i realitzar el seguiment de les accions que finalment s’executin.

2. Per tal de compatibilitzar la naturalització de les platges amb el sentiment i el reconeixement de l’espai per part dels seus usuaris, es replantegi l’eliminació de pràcticament totes les illes amb palmeres que preveu el projecte i s’opti per la seva substitució progressiva, tal com planteja el Pla de gestió. I en cas que finalment es consideri imprescindible, es prioritzi la retirada de les illes de palmeres en les zones més properes als espais d’interès natural com les Madrigueres, les dunes del Francàs i les zones delimitades de protecció de la flora i fauna litoral. I en qualsevol cas, s’avaluï la possibilitat de replantar aquells exemplars que s’hagin d’extreure en altres espais adients del municipi.

3. Que es realitzi la plantació de tamarius en totes les zones on finalment es retirin les illes de palmeres. I que els exemplars que es plantin, en tots els casos, siguin de les espècies ja presents al litoral del Vendrell (Tamarix africana i T.canariensis).

4. Que es garanteixi l’accessibilitat a les platges substituint els accessos rígids que es preveuen eliminar per d’altres més adients que no alterin la dinàmica litoral i que en qualsevol cas siguin adequats per les persones amb mobilitat reduïda.


5. Que es tingui en compte els coneixements i la feina realitzada pel Grup ecologista del Vendrell i Baix Penedès (GEVEN) vetllant pels valors naturals de les platges, els coneixements de l’autor del Pla de gestió de les platges i dels serveis tècnics de platges i medi ambient de l’Ajuntament del Vendrell, i es consensuïn amb tots ells els missatges i continguts dels plafons informatius que preveu el projecte del Ministerio amb el propòsit d’informar, justificar i explicar adequadament les accions realitzades.

Post a comment