Som Poble-ERC presenta una moció i dues propostes de resolució en el darrer Ple hàbil d’aquest mandat

1. Moció en defensa de les veïnes del Vendrell davant CaixaBank

En aquesta moció es constaten les  situacions que viuen els i les llogateres de CaixaBank des que aquesta entitat ha decidit suspendre el seu programa d’habitatge assequible vinculat a l’Obra Social La Caixa i traspassar la propietat dels pisos situats al carrer Narcís Monturiol 24 i Frederic Marès Deulovol 2-6 a INMO ACTIVIUM (filial de CaixaBank). CaixaBank  ha decidit procedir de forma massiva a la no renovació de contractes de lloguer, demanant el retorn del pis de les persones que hi viuen. I un cop recuperats els pisos, CaixaBank els manté buits o promou la seva venda, tot i que no als antics llogaters.  També es té constància que els contractes de lloguer contenien clàusules abusives i que CAIXABANK  no es fa càrrec de forma diligent de les seves obligacions de conservació. Circumstàncies que s’agreugen quan tenim en compte que aquests habitatges provenen de promocions d’Habitatge de protecció oficial subvencionades amb Fons públic i construïdes sobre sòl públic, l’objectiu principal de les quals és facilitar l’accés a l’habitatge de la classe treballadora. Entre els acords de la moció es demana, entre d’altres: Reprovar a La Caixa com a arrendador abusiu i contrari a la promoció del dret a l’habitatge, comprometre al govern municipal en el seu suport als veïns i veïnes i que intervingui per tal d’ aconseguir renovacions automàtiques dels contractes, de durada com a mínim de 7 anys, garantir que es compleixi la Llei 1/2022 pel que fa al lloguer social per aquelles unitats de convivència que compleixin els requisits, continuar amb una política de lloguers a preu assequible (màxim d’un 30% dels ingressos nets de la unitat de convivència) per altres casos, que es retirin totes les clàusules considerades com il·legals o abusives i solucionar els problemes de manteniment i manca d’inversions en la citada promoció.

2. Proposta de resolució per garantir el Bon funcionament del sistema semafòric, el compliment del contracte de l’empresa concessionària i millorar les condicions de seguretat a la C31 al seu pas epl Vendrell

L’altra proposta de resolució es presenta en nom de la Federació Xarxa Vendrellenca, que aplega la majoria d’associacions de veïns del municipi i en la que es constaten nombroses i reiterades deficiències en sistema semafòric del Vendrell, una de les quals en el pas de vianants  a la C-31 on a principis d’any va produïr-se un accident en el que va morir una persona i una altra va ser hospitalitzada greu. I en la que es demana al govern local  realitzar les inversions i aplicar les mesures necessàries en el sistema semafòric del municipi per garantir el seu bon funcionament i la seguretat pels 

 

vianants i vehicles, que es faci un estudi de seguretat vial a la zona de la C31 per garantir el pas amb seguretat de les persones en aquest punt i, finalment, que  es faci una auditoria externa de la gestió de l’empresa adjudicatària del contracte Mercadé Integral SL. per comprovar el seu compliment real i aplicar les mesures que es requereixin.

3. Proposta per demanar al Govern Municipal el compliment de les mocions I propostes presentades per Som Poble-ERC i la resta de Grups Municipals, aprovades pel Ple durant el mandat actual

La tercera proposta de resolució i última d’aquesta legislatura posa sobre la taula la manca d’interès del govern municipal en executar la majoria de propostes i mocions que es presenten i s’aproven al Ple. Concretament, des de Som Poble-ERC s’han presentat prop de 100 propostes i mocions durant aquesta legislatura, 50 de les quals s’han aprovat, moltes d’elles per unanimitat, però la majoria d’elles s’han quedat al calaix. Per tal de corregir aquesta situació, en els punts d’acord es planteja establir diferents mecanismes de control i rendiment de comptes per fiscalitzar el grau de compliment de les propostes i mocions que s’aprovin al ple per part del govern local i evitar que es torni a repetir la deficient gestió d’aquest mandat del PSC-PSOE.

Post a comment