Una vila on no hi hagi ciutadans de segona

Amb l’objectiu que no hi hagi ciutadans de segona en funció del lloc on viuen, hem de revertir el procés de conversió del Vendrell en una ciutat dormitori.

Per això integrarem i connectarem les urbanitzacions, els barris i els nuclis marítims, reordenarem la vialitat i el transport públic per guanyar mobilitat i aparcaments, i revisarem la planificació urbanística per frenar l’especulació i recuperar espais naturals i públics. Farem del Vendrell una vila habitable i accessible.

Nosaltres diem que cal tenir en compte les necessitats específiques de cada nucli de població, i totes han de ser ateses amb la mateixa cura i dedicació. Com un tot. Per exemple, els nuclis marítims tenen una activitat econòmica destacada al voltant del turisme i, alhora, un nombre creixent de primeres residències. Cal dotar aquests nuclis dels serveis necessaris per als dos vessants i fer-les compatibles, des de l’àmbit educatiu a l’esportiu i d’oci, del cultural al patrimonial.

Algunes mesures orientatives que prendrem en aquest àmbit:

– Crear el Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC) mòbil, de manera que s’atengui a les persones dels diferents nuclis amb dificultats de desplaçament.
– Nomenar un regidor referent per a cada nucli del Vendrell i crear Consells de Barri. Impulsar la participació i garantir el repartiment equitatiu dels recursos.
– Desenvolupar el Pla d’habitatge i fer la inversió pública necessària per garantir l’accés a un habitatge digne per a les persones joves i a la gent gran.
– Revisar la planificació urbanística per frenar l’especulació i garantir la sostenibilitat econòmica i mediambiental.

Antecedents

És notori que vivim una tendència a convertir el Vendrell en una ciutat dormitori en la perifèria de les metròpolis de Barcelona i Tarragona. Nosaltres volem una vila amb personalitat pròpia però, per sobre de tot, una vila integrada, on tothom tingui accés als serveis municipals per igual.

El govern del PSC no té cap projecte per revertir les tendències que ha generat la planificació urbanística vigent, que també és responsabilitat seva. No fa res.

A Sant Salvador el govern central va invertir 2,6 milions d’Euros en un dipòsit que havia de solucionar les inundacions periòdiques de la plaça de les Palmeres. No ha funcionat mai i el novembre passat es va acabar el termini de garantia per reclamar a l’empresa constructora (FCC) que solucioni els vicis ocults. Es va demanar al Ple, però el govern del PSC es va negar a fer la reclamació.

Aquest govern espera que les solucions caiguin del cel. I mentrestant, corre d’una banda a una altra quan li esclaten els problemes als morros. Això ha de canviar. El 28 de maig ningú es pot quedar a casa. Cal votar SÍ al canvi. Cal votar Som Poble – Esquerra el Vendrell.

Post a comment