Canviar el model de policia i seguretat comunitària

El model de seguretat actual, és fallit. La població pateix un grau creixent de conductes incíviques i una sensació d’inseguretat inquietant.

Nosaltres creiem en la necessitat de canviar i instaurar un nou model de seguretat comunitària i de prevenció de l’incivisme amb eines com els agents cívics, els educadors de carrer i la policia de proximitat.

La seguretat s’ha d’afrontar de forma sistemàtica i d’una manera coordinada amb la principal força policial del país, els Mossos d’Esquadra. Cal implantar un marc de seguretat global, que contempli un model policial de proximitat, que respongui a les necessitats i demandes de la gent, que prioritzi la mediació i que es concreti en un Pla de seguretat local, que en el cas del Vendrell és una obligació legal.

La seguretat s’ha de basar en la prevenció de riscos, l’eficiència en l’organització i utilització dels recursos, el diagnòstic i planificació d’actuacions, la corresponsabilitat i la transparència. I pertoca no només al cos de policia local, sinó al conjunt de l’administració municipal.

Algunes mesures orientatives que prendrem en aquest àmbit:

– Presència policial continuada i exhaustiva al territori, amb especial incidència en els punts conflictius (estacions de ferrocarril, punts identificats de distribució de drogues, etc.).
– Coordinació de les accions policials amb els programes d’actuació de la resta de serveis de l’Ajuntament i l’administració pública.
– Contacte personalitzat de la policia local amb els ciutadans.

– Estabilitzar un cos d’agents cívics i d’educadors de carrer que reforcin les tasques preventives i d’inclusió social.

Què hem de canviar?

Al marge d’altres factors subjectius, la sensació d’inseguretat al Vendrell té una base real, ja que des de 2019 s’ha constatat un increment de les infraccions penals. Alhora s’ha produït l’augment de l’incivisme amb conseqüències ben visibles. El problema es va tractant amb criteris repressius i reactius, quan el que cal és una resposta global i sistèmica.

En aquest sentit, una nova unitat operativa “més contundent”, implica malgastar recursos. Les tasques d’ordre públic, per a quan és necessari, corresponen a les unitats dels Mossos d’Esquadra, unitats formades i instruïdes en actuacions de reacció puntuals. La policia local ha de fer tasques de prevenció i relació amb xarxes veïnals, comerciants i de ciutadania.

El model de policia de proximitat i mediació ha d’estar coordinat amb la resta de l’administració municipal, en especial amb equips com els agents cívics i els educadors de carrer. Perquè una de les bases de l’activitat delictiva és la desigualtat, la vulnerabilitat i la pobresa, que generen barreres a l’accés a l’educació, la salut i altres serveis bàsics. Per superar aquests problemes estructurals, és crucial que l’Ajuntament inverteixi en serveis com l’educació, la salut i l’habitatge, així com en programes de protecció social.

Alhora, l’Ajuntament ha de donar exemple, no com fa el govern del PSC que deixa un paisatge d’abandonament que abona l’incivisme.

És el cas del Casal d’Avis, al costat del pavelló d’esports. Un gran edifici a mig fer, que ha costat un munt de diners, abandonat des de fa anys. O el carrer Barcelonès, on Som Poble – Esquerra el Vendrell ha demanat, sense èxit, s’habiliti la vorera de la fallida urbanització, ara vallada. O el centenar llarg d’abocaments incontrolats localitzats en espais agrícoles i naturals del municipi.

Això s’ha de canviar. El 28 de maig ningú es pot quedar a casa. Cal votar SÍ al canvi. Cal votar Som Poble – Esquerra el Vendrell.

Post a comment