Garantirem uns serveis públics eficients d’acord amb les necessitats i prioritats dels ciutadans


L’Ajuntament ha d’assumir la seva responsabilitat en la gestió dels serveis públics. Cal avançar cap a la gestió directa dels serveis essencials i, alhora, tenir mecanismes de control estricte dels proveïdors externs i les empreses contractades. En tots els casos s’ha de garantir que els serveis són de qualitat i es gestionen de forma eficient d’acord amb les necessitats i prioritats dels ciutadans.

La prioritat són els serveis essencials com la neteja viària, la recollida de residus, la gestió de l’aigua, la producció i distribució d’energia, la gestió d’instal·lacions i de serveis relacionats amb l’educació, l’assistència o els serveis socials.

Un primer pas ha de ser la gestió municipal de la neteja viària, un dels problemes més greus que té el municipi i que el govern del PSC no ha estat capaç de resoldre correctament des de l’any 2016. També caldrà la revisió del sistema de recollida d’escombraries, ara encarregat al Consell Comarcal i subcontractat a EcoBP. El mateix procés s’haurà de seguir amb la gestió de l’aigua o les instal·lacions esportives.

Algunes mesures orientatives que prendrem en aquest àmbit:

–  Iniciar el procés per tal de municipalitzar els serveis essencials estudiant els casos de:

• els serveis de neteja viària i la recollida de residus.
• la gestió de l’aigua.
• la producció d’energia mitjançant energies renovables. o la gestió i serveis de les instal·lacions esportives.
• la gestió de l’atenció a gent gran, joves i infants.
• la gestió de serveis socials.

– Paralitzar l’externalització dels serveis educatius complementaris

Què hem de canviar?

Amb el cas de la neteja viària s’ha demostrat que el PSC encara defensa la privatització dels serveis públics en contra dels interessos de la ciutadania. En la licitació del contracte de la neteja viària es va saltar els procediments per poder mantenir la privatització sense haver de demostrar els seus avantatges respecte a la gestió directa. Per això un Tribunal ha paralitzat la licitació.

La privatització respon a una ideologia que es va imposar els anys 90, que avui dia s’ha demostrat falsa, segons la qual la gestió privada sempre és preferible a la pública. Una conseqüència d’aquesta pràctica ha estat que els gestors públics han fet deixadesa de les seves responsabilitats i han atorgat grans quotes de poder a les empreses privades i multinacionals. Ni gestionen ni garanteixen que es gestioni correctament. I això és el que cal canviar definitivament.

Post a comment