Som Poble – ERC exigeix al govern municipal del Vendrell que compleixi les seves obligacions legals sobre la gestió de les colònies de gats

El grup municipal de Som Poble – ERC considera l’ajuntament del Vendrell no esta complint amb les seves obligacions legals sobre la gestió ètica de les colònies de gats que hi ha al municipi.

En els darrers mesos hem rebut diverses queixes de ciutadans que no han trobat la resposta adequada sobre la situació en les que es troben molts gats pels carrers de la vila, adduint que el pressupost s’havia exhaurit. El 2 de gener del 2024 la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA ) va fer pública una denuncia contra l’Ajuntament del Vendrell per la mort de 17 gats i la desaparició de 15 gats més com a conseqüència de la falta de gestió per part de les colònies de gats.

En diversos plens hem presentat preguntes sobre el tema i les respostes s’han limitat a dir que complirien la llei.

Recordem que l’obligació de gestionar i controlar les colònies de gats comunitaris recau sobre l’ajuntament del municipi on es trobin.

Cal tenir present que la no gestió i el descontrol de les colònies de gats ferals pot comportar problemes de salubritat pública i sobre la biodiversitat, que poden generar situacions no desitjables com, per exemple:
– El deteriorament de les condicions de salubritat de l’entorn (males olors,
brutícia, dispersió d’escombraries i excrements, etc.).
– La presència de plagues de puces o altres insectes i transmissió de malalties a humans.
– Problemes sanitaris per als mateixos animals, per falta d’alimentació correcta i/o climatologia adversa.
– Molèsties als veïns per soroll, olors i baralles entre els animals.
– Perjudicis a la fauna autòctona, atès que els gats mantenen el seu instint caçador tot i estar ben alimentats. Aquest fet està provocant un impacte important sobre la fauna salvatge, afectant a espècies protegides i amenaçades, especialment quan les colònies se situen a prop d’espais naturals, com passa al Vendrell a les Madrigueres, en sectors de les platges amb espècies amenaçades, a la Riera de la Bisbal i altres zones en contacte amb terrenys agrícoles i forestals del municipi.

Davant d’aquesta passivitat, el grup municipal de Som Poble – ERC – AM ha presentat una proposta al Ple de l’ajuntament del Vendrell per a la gestió ètica i integral de les colònies felines per part de l’ajuntament.

Aquesta gestió ha de permetre, en primer lloc, el control poblacional de tots els gats comunitaris, per tal de reduir progressivament la seva població i en segon lloc, mantenir la seva protecció com a animals de companyia.

La proposta de Som Poble – ERC demana al govern municipal del Vendrell la creació d’un programa de gestió ètica i integral de les colònies felines a l’Ajuntament del Vendrell per tal de coordinar la realització de les següents accions:

• La identificació mitjançant microxip dels gats comunitaris, registrada sota la titularitat de l’Administració local.

• L’esterilització quirúrgica, desparasitació i vacunació de tots els gats comunitaris mitjançant la intervenció d’un veterinari habilitat per a aquesta pràctica.

• L’atenció sanitària dels gats comunitaris que així ho requereixin, comptant sempre amb els serveis d’un professional veterinari col·legiat.

• La formació, l’acreditació, la conscienciació i la col·laboració de tots els agents implicats, població, policia local i especialment les persones voluntàries independents o les adherides a les entitats de protecció animal existents al municipi que vetllen per l’alimentació dels animals, per tal de dotar-los de directrius sobre alimentació, neteja, atenció mínima i cures sanitàries, i d’un carnet o certificat que els validi per a la realització d’aquestes tasques.

• La recollida i atenció dels animals abandonats, perduts o ensalvatgits, preveient un espai d’estada temporal de primera atenció i identificació per tal de retornar l’animal a la seva persona titular o responsable o bé procedir a la desparasitació i vacunació per tal de poder traslladar l’animal a l’entitat de protecció animal. Aquest servei s’ha de disposar també per a gossos i fures.

• Minimitzar el màxim l’impacte dels gats ferals sobre les espècies d’animals salvatges, especialment les protegides i amenaçades.

El Grup de Som Poble -ERC demana també al govern municipal localitzi i reubiqui posteriorment les colònies felines que se situen a prop d’espais d’interès per la biodiversitat i, en general, aquelles que tinguin un major impacte sobre les espècies protegides i amenaçades.

També cal que el govern municipal doti de les instal·lacions i mitjans necessaris per portar a terme els serveis citats, i/o establir convenis amb les entitats de protecció animal existents al municipi.

El Grup municipal de Som Poble – ERC sol·licita al govern municipal que tingui en compte i col·labori amb les entitats del municipi interessades en el benestar animal i els objectius d’aquesta proposta.

També es demana que el govern municipal aprofiti la convocatòria vigent del la Secretaria d’Estat de Drets Socials dirigida als ens locals per al control poblacional de les colònies felines i sol·liciti l’ajut previst.

La proposta de resolució presentada demana que el govern informi al Ple sobre les decisions adoptades i les actuacions desenvolupades en el termini de tres mesos.

Post a comment