Som Poble – ERC proposa al Ple municipal l’elaboració del Pla de Seguretat Local

Les dades del Ministeri de l’Interior sobre infraccions penals del primer trimestre de 2024 indiquen que cal repensar el model de policia i
seguretat del Vendrell. Certament, els robatoris amb força s’han reduït, però s’ha produït un augment considerable dels robatoris amb
violència, el tràfic de drogues, els furts i els delictes sexuals, aquests últims en un 133% més.

Per tant, les dades de criminalitat són
preocupants i la sensació d’inseguretat es manté, a pesar de les mesures que es puguin haver pres.
És fonamental abordar decididament els nous problemes que han sorgit en la societat i les necessitats específiques que se’n deriven:
identificar les zones i punts més conflictius de la vila, estudiar la tipologia delictiva predominant en el municipi, abordar el creixement
de les àrees informals i els seus efectes en la seguretat, organitzar i coordinar les actuacions d’emergència per donar una resposta
eficaç, atendre la diversificació de les demandes de la ciutadania, etc.

És a dir, és necessari repensar el model de policia local existent.

Per dur a terme aquestes mesures d’una manera eficient i organitzada cal el disseny i aprovació d’un Pla de Seguretat Local, que ha de ser l’eina que marqui el model i la manera de treballar de
la policia. De fet, l’aprovació del Pla de Seguretat Local per part dels ajuntaments és una obligació que es va establir a la Llei 4/2003, de 7
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, i l’Ajuntament del Vendrell en té pendent l’aprovació.

Per això el Grup Municipal Som Poble – ERC proposa que el Govern municipal elabori en el termini màxim d’un any el Pla de Seguretat
Local del Vendrell. Aquest Pla hauria de ser resultat d’una taula de treball amb la participació directa dels diferents sectors afectats i de l’anàlisi de l’estat de la seguretat pública, la definició dels objectius i
prioritats, determinar els mitjans i recursos disponibles per assolir-los i especificar les accions que s’ha d’emprendre d’una manera
organitzada.

Des de Som Poble-ERC tenim present que part de l’activitat delictiva té origen en la desigualtat, la vulnerabilitat i la pobresa que genera el
model econòmic i social actual. En aquest context és important recordar que els problemes socials són fonamentalment problemes
estructurals, no individuals. Per aquest motiu caldrà adoptar també polítiques de cohesió socioeconòmiques i educatives, perquè si
oblidem la base del problema, serà impossible trobar la solució. La creació del Pla de Seguretat Local ha de ser la primera fase d’un nou model de seguretat comunitària i transversal.

Post a comment