Som Poble-ERC-AM presentarà en el proper ple una proposta de resolució per a la reactivació del comerç local al Vendrell

Davant la preocupant situació que travessa el comerç local del Vendrell instem a l’Ajuntament del Vendrell a l’adopció de mesures i accions urgents per protegir i fomentar l’activitat comercial del Vendrell.

Som testimonis d’una progressiva davallada del nombre d’establiments oberts i cada cop es veuen més persianes abaixades, quedant els carrers deserts, empobrits i amb sensació d’abandonament i de manca de seguretat.

Per tant, cal adoptar noves mesures per fer del Vendrell un espai atractiu per atraure nous emprenedors i visitants de poblacions del voltant. Proposem millorar el suport i la inversió per part del govern municipal, per  posar en valor el comerç de proximitat com un espai de convivència i de cohesió, en definitiva un espai amable. També  plantegem generar sinergies amb els altres atractius culturals, festius i turístics del Vendrell.

Per tot això, des de SOM POBLE-ERC-AM portarem al proper ple del dia 27 de maig una proposta de resolució per impulsar un programa de reactivació del comerç local del Vendrell, que inclogui aspectes com:

  • La creació d’una taula de treball per determinar l’estat i les necessitats del comerç per eixos comercials amb les seves singularitats i promoció d’aquestes, establint un nou model comercial.
  • La millora, l’adaptació i el manteniment de l’entorn urbà, garantint l’accés i els desplaçaments a peu per les zones comercials, així com la posada en marxa del pla d’aparcament i de senyalització per identificar tots el eixos comercials del Vendrell.
  • Instar als propietaris dels locals buits a mantenir-los en un bon estat de neteja i amb una mínima il·luminació per evitar la sensació d’abandonament i solidaritzar-se amb la resta de comerciants del carrer.

Finalment, per tal de garantir un comerç de qualitat i en igualtat de condicions, demanem que el govern municipal reforci les actuacions d’inspecció que li correspon per controlar el compliment de les ordenances i normatives que regulen les activitats comercials.

Post a comment