Som Poble-ERC proposarà al proper ple aprofitar les teulades del Vendrell per generar electricitat de km 0 i beneficiar a tota la població

Les teulades del Vendrell podrien cobrir amb energia solarel 73% del consum d’electricitat

Segons l’estudi realitzat per la Universitat Rovira i Virgili Determinació del potencial d’autoabastiment elèctric dels municipis de la demarcació de Tarragona a partir d’energia fotovoltaica i eòlica instal·lada en entorns urbans el Vendrell podria cobrir fins el 73% del consum d’energia elèctrica amb instal·lacions fotovoltaiques a les teulades tècnicament aptes del municipi. Aquest potencial enorme s’ha d’aprofitar. A nivell particular s’està avançant amb  instal·lacions d’autoconsum domèstic o industrial, però no tothom disposa d’un terrat apte ni la capacitat econòmica per instal·lar plaques fotovoltaiques. I en aquests darrers anys,  l’Ajuntament del Vendrell no ha invertit en aquesta direcció; per exemple, l’any 2023 es preveia una partida de 200.000 euros que no s’ha arribat a executar. Per una altra banda, existeixen eines per apropar els beneficis ambientals i econòmics de les energies renovables a tota la població i els petits comerços, com les comunitats energètiques, amb les que de forma cooperativa i democràtica tothom pot participar en impulsar una instal·lació fotovoltaica col·lectiva aconseguint un estalvi important en el rebut de la llum. Al Baix Penedès estan apareixent diferents iniciatives en aquesta direcció, com la comunitat energètica Domenys en marxa o el pol cooperatiu La Mallola.  Amb tot aquest context, des de Som Poble-ERC-AM portarem al proper Ple del 27 de maig una proposta de resolució que es concreta en:

1. Realitzar un estudi per identificar les teulades d’edificis públics aptes per instal·lar plaques fotovoltaiques, quantificar-ne el potencial i les despeses de connexió a la xarxa
2. Establir un pla d’impuls de l’energia solar per aprofitar aquests espais públics:

– Amb inversió directa municipal, que comportarà un retorn econòmic al propi Ajuntament des del minut 0.

– Acompanyant i facilitant  les iniciatives de l’economia social amb les comunitats energètiques interessades amb l’objectiu que tothom se’n pugui aprofitar.

3. Crear l’Oficina Local de l’energia per assessorar a particulars i empreses, cercar ajuts, donar suport a lescomunitats energètiques, impulsar les mesures d’estalvi i eficiència energètica i suport en casos depobresa energètica

Post a comment