Som Poble-ERC instem a l’Alcalde a què es tanqui com a Zona Blava l’Aparcament del solar del c/ Cerdanya 3-9 per ser il·legal

El Govern Municipal fa un any i mig que permet la utilització com a Zona Blava el terreny del C/ Cerdanya 3-9, afavorint els interessos de PARVEN 93 SL, societat que gestiona la zona blava del Vendrell i que té un 68% del seu capital en mans privades.

En un informe dels Serveis Jurídics del setembre de 2019, que hem conegut fa uns dies, s’instava a l’Alcalde a «exercir les accions legals corresponents en ordre a posar fi a la situació fàctica i jurídica existent», en referència a l’esmentat terreny, a més de posar sobre la taula que aquesta situació ja s’havia posat de manifest en un informe del maig del 2017 de la Secretaria Municipal.

Com ja s’indica en l’escrit abans mencionat, aquest terreny no es pot utilitzar com a zona blava ja que no pot ser considerat de titularitat pública. El problema és que des que els propietaris del solar van iniciar un desnonament ara fa un any i mig a l’Ajuntament del Vendrell per manca de pagament de l’arrendament,

l’Ajuntament del Vendrell ha permès que es mantingui com a zona blava, tot i conèixer que era una actuació il·legal, que només afavoria a una empresa privada en un 68%, com és PARVEN 93 SL.

Així ho recorda un «requeriment» del 09/03/2021 de l’Ajuntament del Vendrell a l’empresa PARVEN 93 SL, «perquè adopti les mesures per diferència la gestió i explotació per evitar qualsevol tipus de confusió per part dels usuaris, i li demana que doni compliments als requisits normativament per l’exercici de l’activitat.»

Tot i aquest requeriment, fa més de tres mesos que tot segueix igual, i l’empresa PARVEN 93, S.L. segueix utilitzat de manera il·legal com a zona blava aquest terreny amb la passivitat preocupant de l’alcalde del nostre municipi, que creiem que en aquest cas no està defensant els interessos de la institució permeten una actuació il·legal com hanconfirmat els serveis jurídics i la secretaria municipal en els seus informes.

Això a més ha provocat indefensió a tots els ciutadans de la nostra vila que han hagut de pagar per estacionar en aquest aparcament, i més encara a aquells que han estat multats en virtut d’una zona blava «il·legal».

Exigim a l’alcalde de la nostra vila que doni urgentment explicacions públiques de les raons del perquè s’ha permès aquesta situació i li demanem que s’actuï amb la màxima celeritat, perquè aquesta terreny deixi de ser considerat com a zona blava, i si no té les oportunes llicències, es procedeixi al seu precinte.

Dir que el nostre grup presentarà al Ple del mes de juny una proposta de resolució perquè es facin informes jurídics al respecte amb totes les diferents problemàtiques jurídic-econòmiques(multes, taxes de guals no cobrades, llicències, suplantació de zona blava, revisió del contracte) que poguessin existir així com les derivades que d’aquestes actuacions s’hagin pogut tenir des de la vessant de responsabilitat de l’Ajuntament del Vendrell per haver-ho permès.

Post a comment