Som Poble – ERC el Vendrell proposa la creació de la regidoria de capacitats diverses i accessibilitat

D’acord amb la normativa establerta l’any 1991 els ens locals han d’elaborar, aprovar i executar un pla municipal d’accessibilitat i han de destinar una part del pressupost anual a les actuacions de supressió de barreres a l’accessibilitat previstes. Trenta-un anys després, el Vendrell encara no disposa d’aquesta eina fonamental per avançar en garantir l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

Marc Robert durant la roda de premsa

El pla municipal d’accessibilitat ha d’identificar i planificar les actuacions necessàries perquè el territori, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i la comunicació assoleixin les condicions d’accessibilitat establertes per la normativa (Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, substituïda i actualitzada per la Llei 13/2014 d’accessibilitat).

És cert que en els darrers anys s’ha avançat en millores en l’accessibilitat i en la inclusió de les persones amb diversitat funcional, però cal una política integral i un pla sistemàtic per garantir la inclusió. Cal tenir en compte que al Vendrell, segons les dades del Departament de Drets Socials de la Generalitat, hi ha 3.550 persones (prop del 10% de la població) amb algun tipus de discapacitat, 1.243 d’elles físiques motores.

El grup municipal de Som Poble – ERC el Vendrell proposa al ple de l’Ajuntament del 30 de gener que tots els grups municipals assumeixin el compromís de crear, en el proper mandat la Regidoria de capacitats diverses i accessibilitat, amb una dotació econòmica i de personal tècnic suficient per fer viable que el Vendrell esdevingui una vila inclusiva i accessible per tothom.

Aquesta regidoria ha de vetllar per tal que tot el consistori assumeixi transversalment el compromís de garantir els drets de les persones amb discapacitat o altres dificultats d’interacció amb l’entorn. I tindrà l’objectiu prioritari d’elaborar, aprovar i executar, de forma progressiva durant el mandat 2023-2027, el Pla municipal d’accessibilitat. També de dotar-lo de les partides pressupostàries necessàries per executar la supressió de barreres a l’accessibilitat i constituir el Consell municipal de capacitats diverses i accessibilitat com òrgan participatiu per les entitats i persones a títol individual.

Post a comment