Venim a revolucionar la forma de fer política i de governar

El nostre objectiu és la participació de tothom en el disseny i en la presa de decisions. Tenim propostes basades en els principis com l’equitat social, solidaritat, sostenibilitat ambiental i econòmica, igualtat de gènere, no discriminació i inclusió de tothom.

Però aquestes propostes són el punt de partida. Cal un debat i el consens amb les persones a qui afecten els problemes a resoldre.

Aquesta serà la nostra revolució en la forma de fer política municipal i governar l’Ajuntament. Parlar amb els veïns i consensuar actuacions, a través dels representants dels barris, dels sectors econòmics, de les entitats esportives i culturals, de les organitzacions ciutadanes representatives en general i de les persones afectades en particular.

Nosaltres no som aquí per fer una carrera política personal sinó a fer un servei públic al què ens hi dediquem temporalment. Perquè la feina perduri més enllà del nostre pas per l’Ajuntament, hem d’escoltar i fer participar de les decisions a tothom.

És més difícil i laboriós que decidir des d’un despatx amb l’assessorament dels experts i prou? Certament. Però és més democràtic, transparent, just i eficaç. I garanteix que cap interès particular o partidari condiciona la governança municipal.

Aquesta és la nostra revolució.

Algunes mesures que prendrem en aquest àmbit:

–  Adopció d’un reglament de participació ciutadana.
–  Constitució de consells de barris i designació d’un regidor
referent per a cada nucli, barri i urbanització del Vendrell.
–  Constitució d’un Consell Assessor de Turisme, CAT; amb tots els
agents representats.
–  Constitució d’un Consell Municipal de la Gent Gran.
–  Constitució de consells de participació infantil i juvenil.

Què hem de canviar?

Aquests quatre anys hem treballat per conèixer l’opinió i sentir de la ciutadania sobre els problemes que l’afecten directament i, en la mesura de les nostres possibilitats, els hem portat al Ple de l’Ajuntament. Els últims mesos hem multiplicat les trobades i hem comprovat que el dèficit en la neteja, la falta de manteniment, el sentiment de marginació dels barris, les dificultats de mobilitat o l’incivisme i la inseguretat són preocupacions compartides per gran part de la població.

D’aquestes trobades hem après molt. La gent té un coneixement de primera mà dels problemes i té idees per afrontar-los. Però fins ara el govern del PSC els ha ignorat. En el millor dels casos promet i no compleix. Recollida d’escombraries. Neteja viària. Codi de conducta. Control de contractes. Cancel·lació del deute…

Posem un exemple. Estàvem reunits amb veïns del Nou Vendrell per parlar de la situació del barri i de les seves preocupacions. De cop apareixen les màquines i comencen a asfaltar carrers de la urbanització. Els veïns no en sabien res.
Eren aquells els carrers que necessitaven ser asfaltats o uns altres? Eren els que corrien més pressa? Era aquell el moment adient per fer les obres? Ningú els hi va preguntar. És un cas senzill.

Pot semblar obvi que cal fer. Un expert ho pot decidir sense necessitat de parlar amb els veïns? Nosaltres creiem que no. Sabem que no. Cal planificar amb els veïns, entendre per on els convé començar, quin és el moment que els va millor… ni que sigui per respecte, han d’estar avisats. L’Ajuntament ha d’estar al servei dels ciutadans i no a l’inrevés.

Aquest és un cas molt bàsic i aparentment senzill de resoldre. Però quan parlem de decisions que afecten l’economia, la dinàmica comercial i turística, la formació de la joventut o les oportunitats laborals, les coses són més complexes i la participació dels afectats més necessària.

Post a comment