Per una vila on fer una vida plena, tant si som infants, joves, adults o gent gran

El nostre model és una ciutat on hi hagi serveis i oportunitats per a tothom, tingui l’edat que tingui.

Una vila on els infants estudiïn i juguin segurs. On els joves es formin i tinguin recursos d’oci, esport i realització cultural. On els adults tinguin oportunitats de treballar. On la gent gran sigui atesa i visqui acompanyada, prop dels seus i de l’entorn de tota la vida.

La nostra prioritat són les persones i generar un entorn on puguin viure bé. Això inclou espais públics i naturals nets i endreçats, segurs i accessibles per a tothom; una economia dinàmica i sostenible, que sustenti la vida local; i una comunitat responsable, que comparteixi espais i cultura amb respecte i civisme.

Algunes mesures orientatives que prendrem en aquest àmbit:

– Per una vila educadora: l’educació com eix transversal per un Vendrell amb igualtat d’oportunitats i que tingui cura de les persones i els espais comuns. Actualització del Pla educatiu de ciutat i creació d’una escola de segones oportunitats, perquè ningú es quedi enrere.
– Camins escolars per anar a l’escola de forma segura i saludable.
– Pel dret a un habitatge digne: Pla d’habitatge i inversió pública per crear habitatge social i accessible a les persones joves i la gent gran.
– Foment i impuls a l’economia local, social i solidària i suport al cooperativisme.

– Regidoria específica per les persones amb discapacitat i diversitat funcional per aconseguir un municipi plenament accessible i inclusiu.
– Recuperar el projecte de casal de la gent gran del costat de l’escola Marta Mata com a espai polivalent.
– Millora del verd urbà i ampliació de les zones verdes (Parc del Botafoc, rieres…) i creació d’espais amb ombra. Més arbres i menys ciment.

Què hem de canviar?

Hem de ser proactius en el procés d’integració social i cultural del conjunt de la població, tenint en compte el risc de generació de guetos dins la nostra vila. Hem d’acompanyar els joves en el desenvolupament de les seves aspiracions vitals de formació, tant amb recursos locals com amb accés a l’espai nacional i internacional.

De la mateixa manera hem de garantir que els joves tenen alternatives d’oci i cultura en un entorn pròxim. Hem de ser proactius en la dinamització econòmica comarcal per generar oportunitats d’ocupació, tant per superar l’actual situació de pobresa i precarietat social, com per revertir la necessitat de buscar feina fora de la comarca, si no és per millorar professionalment.

Hem d’activar tots els fronts alhora, economia, urbanisme, seguretat, atenció a la diversitat, a la joventut, a la gent gran, a la immigració… perquè en tots aquests aspectes s’ha deixat que les tendències negatives vagin creixent. Les solucions no cauen del cel. Caldrà treballar i caldrà temps i recursos.

És el que farem, amb participació, entusiasme i creativitat, però tenint clar que no hi ha solucions parcials, sinó una visió integral de la vila.

Post a comment