Les 10 mesures que portarà el canvi al Vendrell

Estem a les portes de les eleccions i s’apropa l’hora del canvi. Us detallem les deu mesures més emblemàtiques que hem proposat durant la campanya. Aquí hi ha el detall de per què cridem a votar Som Poble – ERC el Vendrell.

1. Una revolució democràtica per impulsar la participació real de la ciutadania en la definició del model de ciutat i en la presa de decisions. Entre altres coses implica:
– Adopció d’un reglament de participació ciutadana.
– Constitució de consells de barris.
– Designació d’un regidor referent per a cada nucli, barri i
urbanització del Vendrell.

2. Renovar l’administració municipal reforçant el Servei d’Atenció al Ciutadà amb l’objectiu que actuï com a pont entre la ciutadania i l’administració. Entre altres concrecions implica:
–  Oficina mòbil de gestió administrativa (SAC MÒBIL).
–  Oficina de suport als autònoms i emprenedors.
–  Oficina de suport a les entitats i associacions del municipi.

3. Elaboració d’un nou Pla d’ordenació urbana municipal (POUM) amb criteris de sostenibilitat ambiental i territorial i elaborat de manera participativa. Aturar l’especulació, i l’extensió de la taca urbana per fer del Vendrell una vila habitable i accessible que preservi el patrimoni i el paisatge. Entre altres concrecions implica:
– Creació d’un gran parc verd als terrenys del Botafoc un pulmó verd al centre de la vila.
–  Acompliment del Pla Especial de Protecció de les Madrigueres i naturalització de l’espai.
– Regenerar les platges, gestionar la neteja i realitzar un estudi global sobre el litoral per evitar-ne la regressió.
– Desenvolupar una mobilitat sostenible realista i l’adaptació del Pla d’Aparcaments al Pla de Mobilitat.

–  Pacificació de vies clau per convertir-les en zones per a vianants.
–  Ordenança i formacions per a l’ús dels patinets.

4. Pla local d’habitatge per impulsar polítiques per garantir el dret a un habitatge digne, especialment per a les persones més vulnerables, els joves, la gent gran i les persones amb diversitat funcional.

5. Foment i impuls a l’economia local, social i solidària i suport al cooperativisme.
– Creació d’una oficina on es doni tot l’assessorament necessari per emprendre.
– Definició i desenvolupament d’una estratègia de marca, que consolidi una imatge atractiva del Vendrell.
– Creació d’un Consell Assessor de Turisme.
–  Replantejament integral de la Fira de Santa Teresa.

6. Potenciar els serveis socials del municipi, millorant la dotació pressupostària i ampliant la plantilla
– Creació d’una Escola de segones oportunitats de gestió municipal.
– Un cos d’agents cívics i d’educadors de carrer i consolidar el Casal Jove amb llocs de treball estables, per reforçar les tasques preventives i d’inclusió social.

7. Creació de la Regidoria de capacitats diverses i accessibilitat amb una dotació econòmica i tècnica suficient per fer viable que el Vendrell esdevingui una vila plenament inclusiva.

8. Iniciar el procés per tal de municipalitzar els serveis essencials, estudiant els casos de:
–  La neteja viària i la recollida de residus.
–  La gestió de l’aigua.
–  La producció d’energia mitjançant energies renovables
–  La gestió i serveis de les instal·lacions esportives.
–  La gestió de l’atenció a gent gran, joves i infants.
– La gestió de serveis socials.

9. Elaborar el Pla de seguretat del municipi amb visió comunitària i amb un model de policia de proximitat i mediació, potenciant la prevenció i la cooperació amb els altres cossos operatius i amb la resta d’àrees de l’Ajuntament.

10. Pla d’acció urgent per millorar el manteniment de carrers i voreres, garantir l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Altres tasques de manteniment prioritàries són:

– Reduir les fuites d’aigua de la xarxa municipal de canonades
– Implementar un pla de xoc per a la reducció de residus.
– Elaborar un Pla de transició energètica municipal per avançar cap a un model basat en la participació i la propietat comunitària en la generació i distribució d’energia renovable.

Post a comment