El Tribunal Català de Contractes obliga l’Ajuntament del Vendrell a refer la licitació de la neteja viària

El Tribunal dona la raó al grup municipal de Som Poble-ERC i declara il·legals fins a tres apartats del plec de clàusules del concurs de licitació del contracte del servei de neteja viària del municipi.

Ara l’Ajuntament ha de comunicar al Tribunal els canvis adoptats per corregir les il·legalitats abans de reactivar el concurs. Cal recordar que aquest contracte té un cost estimat de quasi 13 milions d’euros en cinc anys, i que Som Poble – ERC també ha presentat un recurs contenciós administratiu pendent de resolució.

El recurs presentat al Tribunal de Contractes denunciava, principalment, quatre apartats de la licitació.

1) La il·legalitat en la previsió d’una bossa d’hores per serveis diversos, ja que està prevista d’una manera indefinida (genèrica). El Tribunal ens dona la raó, i això comportarà que l’empresa licitadora no podrà formular ofertes en frau de llei, ni «jugar» amb la bossa d’hores per fer creure que ofereixen serveis extres quan en realitat estan complint amb el servei obligatori que han de fer.

2) La il·legalitat de l’aportació per campanyes ambientals encara per definir, les quals depenien de resolucions administratives posteriors. En aquest cas, l’Ajuntament haurà de predeterminar unes mínimes campanyes mediambientals, i no es quedarà en propostes no desenvolupades que després es podrien quedar sense fer o ser pures accions de maquillatge.

3) Finalment el Tribunal també ha considerat il·legal la manca de desagregació de dades per gènere en el personal a subrogar i, per tant, això també s’haurà de modificar d’acord amb el que estableix la llei.

4) Sobre la manca de fonament de l’estudi econòmic amb relació a l’informe del Comitè de Preus, el Tribunal no entra a valorar aquest estudi econòmic. Per qüestions de competència, perquè considera que no li correspon fer aquest tipus de control, però sí que considera que l’informe inclou els elements bàsics d’aquests tipus d’informes.

La suspensió cautelar s’aixeca perquè el Tribunal ha resolt i, per tant, l’Ajuntament haurà de rectificar les il·legalitats comeses, informar el Tribunal, i tornar a tramitar la licitació del contracte de la neteja amb el nou plec de clàusules resultant.

Som Poble – ERC considera que el servei de neteja viària l’hauria de gestionar directament l’Ajuntament, per raons d’eficiència econòmica i funcional, tal com estan fent molts ajuntaments catalans, alguns d’ells governats pel PSC. Tot i això, gràcies al nostre recurs, si la licitació continua serà en millors condicions de compliment i l’Ajuntament hauria d’exercir un estricte control sobre l’empresa adjudicatària.

Des de la coalició Som Poble-ERC, s’indica que continuarà treballant per evitar les il·legalitats en la gestió de molts milions d’euros de les vendrellenques i els vendrellencs.

Post a comment