Som poble-ERC proposa acollir-se a les ajudes de la Generalitat per resoldre les pèrdues d’aigua del municipi

En el context general de sequera i considerant les pèrdues de més del 35% dels cabals a la xarxa de distribució d’aigua del Vendrell, el grup municipal de Som Poble – ERC ha presentat al proper ple de l’Ajuntament una proposta de resolució per demanar una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per avançar en l’estalvi d’aigua i l’eficiència de les xarxes.

Es tracta d’aprofitar la convocatòria d’una línia de subvencions de l’ACA dirigida als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana. En aquest concepte es podrien rebre fins a 300.000 euros, segons la resolució publicada el passat 22 de juny.

La situació del subministrament d’aigua del Vendrell és especialment delicada. La meitat dels recursos hídrics s’obtenen dels aqüífers subterranis del Baix Penedès, un afectat per problemes de sobreexplotació i l’altre per contaminació per nitrats. L’altra meitat prové del transvasament de l’Ebre, amb importants costos energètics pel transport i distribució i amb una pressió creixent al cabal del riu i el seu Delta.

Segons dades oficials, la xarxa de transport i distribució d’aigua té unes pèrdues de més del 35%, i el consum per persona i dia se situa molt per sobre de la mitjana. Alhora en els dos darrers exercicis Aigües del Vendrell acumula prop de 700.000 euros en pèrdues.

En l’anterior mandat l’Ajuntament va aprovar per unanimitat dues propostes de Som Poble – ERC sobre aquest problema. La primera d’elles per elaborar un Pla de conservació de l’aigua pel Vendrell i una gestió conjunta dels recursos subterranis del Baix Penedès. I la segona per impulsar mesures de reutilització d’aigua de l’EDAR de Santa Oliva per a diferents usos en què fos factible i així reduir la dependència dels recursos subterranis i de l’aigua de l’Ebre.

En la resolució plantejada al pròxim Ple es demana que, d’acord amb Pla de conservació d’aigua encarregat per l’Ajuntament, els serveis tècnics de l’Ajuntament i d’Aigües del Vendrell concretin els projectes prioritaris que millor s’ajustin a la convocatòria de subvencions de l’ACA. A més de presentar-se a aquesta convocatòria, la resolució planteja que es faci una cerca activa i permanent d’altres línies d’ajuts en la mateixa direcció d’avançar en la resolució de les greus mancances de la gestió de l’aigua al municipi.

Post a comment