Els grups de l’oposició democràtica demanaran el proper ple una solució definitiva per resoldre les molèsties de l’edifici del carrer Berguedà 21

Recollint una demanada històrica dels veïns afectats i a petició de la Federació d’entitats Xarxa Vendrellenca, en el proper Ple de l’Ajuntament del Vendrell del dilluns 25 de març els grups municipals Som Poble-ERC, Primer El Vendrell, En Comú Podem El Vendrell i Fem Vendrell presentaran una proposta de resolució demanant una solució definitiva per resoldre les molèsties que ocasionen els coloms que ocupen aquest edifici inacabat.

Aquesta problemàtica, ocasionada per l’important nombre de coloms que crien i s’ajoquen en aquest edifici, s’arrossega des de fa més de 10 anys, provocant una acumulació d’excrements, brutícia i animals morts en la vorera i la via pública d’aquest tram de carrer.  Durant el mandat 2015-19 des de l’entitat veïnal Tancat III es vaaconseguir, demanant-ho al Ple, que es fes una neteja periòdica de la vorera que se segueix realitzant a dia d’avui.

Malgrat aquesta solució parcial, persistien bona part de les molèsties i condicions d’insalubritat i durant el mandat anterior des de la Xarxa Vendrellenca es va instar de nou a l’Ajuntament a buscar solucions definitives. Es va aconseguir algunes millores més però encara insuficients per evitar les condicions d’insalubritat que la població de coloms genera en el barri.

Davant aquesta situació indigna que fa ja massa anys que perdura, els grups municipals proposants demanaran l’aprovació al Ple dels següents acords:

1. Que es redacti de forma urgent el conveni necessari per fer les actuacions a l’edifici del carrer Berguedà, núm. 21, abans de l’estiu.
2. Que durant l’estiu de 2024 o abans es facin els treballs necessaris per realitzar les captures i els tancaments definitius.
3. Que s’informi per escrit a la Xarxa Vendrellenca de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució i de les accions realitzades per posar fi a la problemàtica de l’edifici.
4. Que el govern municipal del Vendrell informi en el termini de tres mesos al Ple de l’ajuntament sobre les decisions adoptades i les actuacions desenvolupades per donar compliment als acords de la present resolució.

Post a comment