Les obres de remodelació del Pavelló del C.E. Vendrell presenten greus deficiències en la contractació pública

La reforma del Pavelló del CE Vendrell, va finalitzar unsdies abans de les darreres eleccions municipals del maig del 2019 i va permetre actualitzar aquesta instal·lació privada i que en ella es poguessin celebrar els Jocs del Mediterrani del 2018. Arrel d’un informe negatiu de l’interventor, a l’ampliació de les

Continue reading