El Tribunal Català de Contractes obliga l’Ajuntament del Vendrell a refer la licitació de la neteja viària

El Tribunal dona la raó al grup municipal de Som Poble-ERC i declara il·legals fins a tres apartats del plec de clàusules del concurs de licitació del contracte del servei de neteja viària del municipi. Ara l’Ajuntament ha de comunicar al Tribunal els canvis adoptats per corregir les il·legalitats abans

Continue reading