Proposta de Som poble-ERC per impulsar l’esport a la vila

Actualment, l’esport té un paper fonamental com a eina de transformació social. És essencial potenciar aquesta dimensió per millorar en tots els àmbits, però al Vendrell manca un projecte esportiu de ciutat. Per això l‘objectiu de ser la Capital Europea de l’Esport en aquest mandat ha d’anar de la mà

Continue reading

Pressupost municipal pel 2024: més impostos, més endeutament i cap solució

La proposta de pressupost pel 2024 que ha presentat el govern del PSC-PP de l’Ajuntament del Vendrell és una oportunitat perduda. S’ha dissenyat per tapar els greus forats generats per la seva mala gestió. La proposta planteja un fort increment dels ingressos, en primer lloc, amb una pujada desmesurada dels

Continue reading